Par braukšanu Ogres autobusos varēs norēķināties ar Ogres novadnieka karti

[ A+ ] /[ A- ]

No 25. novembra visos SIA «Ogres autobuss» maršrutu autobusos pasažieri, kuriem Ogres novada pašvaldības dome ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus, varēs norēķināties, izmantojot Ogres novada iedzīvotāja karti, informē Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki.

Visos SIA «Ogres autobuss» maršrutu autobusos ir uzstādītas atbilstošas ierīces (POS termināļi), kurās ievadīta informācija par braukšanas maksas atlaidēm un to apmēru. Piemēram, ja pensionārs, kura dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, uzrādīs autobusa šoferim Ogres novadnieka karti, viņš par braucienu maksās nevis 50, bet gan 40 eirocentus. Braukšanas maksas atlaides var izmantot ikviens, kurš atbilst kādai no Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumus Nr. 21/2017 «Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novadā» iedzīvotāju kategorijām.

Šie noteikumi paredz braukšanas maksas atlaides reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, kuros pasažieru pārvadājumus nodrošina SIA «Ogres autobuss» Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā, – pensionāriem virs 75 gadiem atlaide ir 30 eirocenti vienam braucienam, pārējiem pensionāriem – 10 eirocenti.

Braukšanas maksas atlaide 100 procentu apmērā noteiktas Ogres pilsētas teritorijā dzīvojošajiem skolēniem, kuri klātienē mācās Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs un mācību gada laikā nokļūšanai uz skolu un atpakaļ uz mājām izmanto sabiedrisko transportu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (ja attālums no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei ir lielāks par vienu kilometru). Šie skolēni bez maksas var braukt 14 reizes nedēļā.

Braukšanas maksas atlaide 100 procentu apmērā noteikta arī 10. – 12.klašu skolēniem, kuri dzīvo ārpus Ogres pilsētas teritorijas un mācās Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Šie audzēkņi bez maksas drīkst braukt no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ 14 reizes nedēļā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos mācību gada laikā.

Ogres novadā deklarētajiem pensionāriem, kuri devušies pensijā pirms Latvijas valstī noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, lai viņi varētu izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, autorizējot Ogres novadnieka karti, par datu ievadīšanu POS termināļos jāvēršas Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju centrā Brīvības ielā 33. Citiem pensionāriem un skolēniem tas nav jādara, viņu dati jau būs ievadīti.

No 25.novembra līdz 31.decembrim POS termināļi autobusos darbosies testa režīmā. Tas nozīmē, ka braukšanas biļeti ar atlaidi varēs saņemt, gan uzrādot pensionāra apliecību (75 gadu vecumu sasniegušajiem un vecākiem senioriem – apliecību 75+), gan arī izmantojot Ogres novada iedzīvotāja karti. Beidzoties testa režīmam, tas ir, ar 2019.gada 1.janvāri, pašvaldības noteiktos braukšanas atvieglojumus varēs saņemt tikai ar Ogres novadnieka karti, tāpēc, kā norāda pašvaldības darbinieki, lai nerastos lieki sarežģījumi, gan pensionāriem, gan skolēniem, kuri izmanto SIA «Ogres autobuss» reģionālajos vietējās nozīmes maršrutu autobusu, līdz šī gada beigām jāizņem Ogres novadnieka karte (skolēniem – Ogres novada skolēna karte).

Marta Poga