Par citu istabas dzīvnieku turēšanu nodeva nebūs jāmaksā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novadā no 1. decembra ir spēkā saistošie noteikumi «Ogres novada pašvaldības nodevas», kuros noteikts, ka Ogres novada pašvaldība iekasē nodevas par: pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu; būvatļaujas saņemšanu; izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; tirdzniecību publiskās vietās; mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu; reklāmas un afišu izvietošanu publiskās vietās.

Lai gan saistošie noteikumi ir tikko stājušies spēkā, pašvaldības juridiskā nodaļa ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai deputātiem grozījumus šajos noteikumos – sadaļā «Nodevas par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu».

Šajā sadaļā ir noteiktas nodevu likmes par suni, kaķi, kā arī citiem mājas (istabas) dzīvniekiem. Juridiskā nodaļa ierosina neiekasēt nodevu par citiem mājas (istabas) dzīvniekiem un izslēgt attiecīgo punktu (punkts 6.1.3.) no saistošajiem noteikumiem.

Grozījumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar šī noteikumu punkta piemērošanas problēmām: šī punkta piemērošanai nav kontroles mehānisma, to nav iespējams izveidot, līdz ar to minētā norma reāli nedarbosies.

Domes tautsaimniecības komitejas sēdē 9. decembrī deputāti atbalstīja juridiskās nodaļas sagatavoto priekšlikumu izdarīt šos grozījumus saistošajos noteikumos.

Galīgo lēmumu paredzēts pieņemt domes sēdē 16. decembrī, pēc tam vēl būs jāgaida Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas atzinums, informē Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.