Par evaņģēliski luteriskās baznīcas Ikšķiles iecirkņa prāvestu kļuvis mācītājs Dzintars Laugalis

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles Sv.Meinarda ev. lut. draudzes mācītāju Dzintaru Laugali prāvesta amatā ieved arhibīskaps Jānis Vanags un bīskaps Guntars Dimants (aizmugurē).

Sestdien, 12.februārī, Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika šīs draudzes mācītāja Dzintara Laugaļa ievešana prāvesta amatā. Svarīgajā notikumā piedalījās arhibīskaps Jānis Vanags un bīskaps Guntars Dimants, kā arī Ikšķiles iecirkņa draudžu mācītāji un pārstāvji.

Jaunais ev. lut. baznīcas Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis «OVV» pastāstīja, ka Ikšķiles iecirknī ietilpst 21 draudze – vienā galā Madlienas un Meņģeles, otrā – Saulkrastu, Skultes, Krimuldas un Ķempju (Līgatnes), trešā – Lielvārdes un Ķeguma, bet viducī – Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Suntažu, Garkalnes, Ādažu, Mālpils un citas draudzes. Pavisam iecirknī kalpo 18 garīdznieki, 13 draudžu mācītāji un pieci evaņģēlisti.

Vispirms draudžu pārstāvji un mācītāji ievēl divus prāvesta amata kandidātus, no kuriem arhibīskaps izvēlas prāvestu. Šajās vēlēšanās desmit balsis ieguva Ikšķiles draudzes mācītājs Dzintars Laugalis, ar astoņām viņam sekoja Garkalnes draudzes mācītājs Indulis Paičs. Arhibīskapa Jāņa Vanaga izvēle par labu mācītājam Dzintaram Laugalim vien apstiprināja jau demokrātiski noskaidroto rezultātu.

Taujāts, kāpēc izvēlēts tieši viņš, Dzintars Laugalis pastāstīja, ka, iespējams, atpazīstamību ieguvis, pirms darba Ikšķilē desmit gadus kalpojot Baznīcas Draudžu lietu daļā.

«Būt par prāvestu nav viegli, tā ir grūta kalpošana,» atzina Dz.Laugalis. «Ir ļoti daudz dažādu raižu, kuras jāpalīdz draudzēm risināt, un, ja tas uz vietas neizdodas, jāvēršas Virsvaldē, Kapitulā vai pie arhibīskapa. Tāpēc šī amata gribētāju nemaz nav tik daudz.»

Ievešanu amatā Dz. Laugalis vērtē kā ļoti būtisku un iecirknim vajadzīgu procedūru. «Ne jau manas personības cildināšanas, bet iecirkņa ļaužu vienotības stiprināšanas dēļ,» skaidro prāvests.

Foto no personiskā arhīva