Par masāžu Ogres sociālajā centrā būs jāmaksā vairāk

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēdē 10.februārī deputāti uzklausīja un akceptēja Ogres novada sociālā dienesta vadītājas Sarmītes Ozoliņas sniegto ziņojumu par Ogres sociālā centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Būtiskas izmaiņas skārušas maksu par masāžas pakalpojumiem bērniem līdz 16 gadu vecumam ar ārsta norīkojumu. Bērniem ar īpašām vajadzībām, neatkarīgi no ģimenes ienākumiem, par šo pakalpojumu paredzēta 100 procentu atlaide. Tāda pati atlaide būs arī bērniem no trūcīgām ģimenēm. Bet par bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, ja ienākumu līmenis atbilst Ogres novada pašvaldības Saistošajos noteikumos noteiktajam maznodrošinātas ģimenes līmenim, maksa par masāžas pakalpojumiem paredzēta 30 santīmu (t.sk. PVN). Ja ienākumu līmenis nepārsniedz 120 latu uz vienu ģimenes locekli – maksa būs 50 santīmu (t.sk. PVN), bet, ja ienākumu līmenis nepārsniedz 150 latu uz vienu ģimenes locekli, – lats (t.sk. PVN). Savukārt bērniem, kuru ģimenēm nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, pakalpojuma maksa par vienu masāžas procedūru – būs viens lats un 50 santīmi (t.sk. PVN). Deputātus interesēja, kā tiks regulēta rinda personām, kas vēlēsies saņemt minēto pakalpojumu. Vislielākās bažas rada tas, vai necietīs trūcīgās personas un pirmām kārtām netiks apkalpoti tie, kas spēj maksāt. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma varētu būt liels, jo, salīdzinot ar to, kādi ir masāžas izcenojumi citviet, 1,5 lati par vienu masāžas reizi nav daudz. S.Ozoliņa skaidroja, ka rindu minētā pakalpojuma saņemšanai regulē Ogres sociālā centra iekšējās kārtības noteikumi un nav pamata bažām, ka masāža trūcīgām personām kļūs mazāk pieejama, vēl jo vairāk tāpēc, ka iepriekš šī maksa bija vēl zemāka – tikai 50 santīmi par vienu masāžas reizi.

Minētie maksas pakalpojumi vēl ir jāapstiprina Ogres novada domes sēdē, kas notiks ceturtdien, 17.februārī.