Par mums

[ A+ ] /[ A- ]

Nacionāli konservatīvs laikraksts Ogres novadam

Aktuālais par saimnieciskiem un sociāliem jautājumiem, vidi, uzņēmējdarbību, kultūru un sportu. Komentāri par novada aktualitātēm, novadnieku stāsti intervijās un viedokļos, iedzīvotāju sludinājumi un reklāma. Iznāk 2 reizes nedēļā, otrdienās un piektdienās.

● redakcija: Ogrē, Brīvības ielā 38 (Ogres pasta ēkā), 2.stāvā,
tālr.  650 25095; mob.t.  29 284 373;
● e-pasts: ogresvestisvisiem@ovv.lv, ovv@ovv.lv

● konta nr. A/S Swedbank LV55HABA0551033916241