Par mums

[ A+ ] /[ A- ]

Pārnovadu laikraksts

«Ogres Vēstis Visiem»

informē par Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadā notiekošo

● redakcija: Ogrē, Brīvības ielā 38 (Ogres pasta ēkā), 2.stāvā,
tālr.  650 25095; mob.t.  29 284 373;
● e-pasts: ogresvestisvisiem@ovv.lv, ovv@ovv.lv

Reģionālās reformas rezultātā pārstāja eksistēt rajoni, un to bijušajās teritorijās izveidoti novadi. Līdz ar to būtiski jauni kļuvuši reģionāla laikraksta uzdevumi, tā darbības stratēģija un taktika, laikraksta izplatīšanas teritorija un auditorija, kā arī izdevuma saturs.

Jaunajā situācijā ar jauniem uzstādījumiem pie JUMS dodas «Ogres Vēstis Visiem» – pārnovadu laikraksts, kurā satiekas Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu ļaudis un tiem domās piederīgie, lai kur arī viņi dzīvotu. «Ogres Vēstis Visiem» vieno VISUS, kurus reģionālā reforma vai apstākļi attālinājuši.

Ogres apkaimes novadu laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem», kas iznāk divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās) – aktualitātes, ziņas par notikumiem un procesiem, to analīze un komentāri, juristu u.c. speciālistu konsultācijas un padomi, plašs sludinājumu klāsts, tematiskās kopas un lappuses par veselību, mājas un dārza darbiem, izglītību, kultūru, sportu, kriminālās informācijas izklāsts un noderīgi ieteikumi, stāsti par interesantiem cilvēkiem un viņu darbiem, krustvārdu mīklas, vēstuļu konkursi un lasītāju viedokļi.