Par P/A «Ogres namsaimnieks» rēķiniem papīra formātā būs jāmaksā

[ A+ ] /[ A- ]

Turpmāk par komunālo pakalpojumu rēķinu piegādi papīra formātā piemēros izdevumus par pasta pakalpojumiem, informē P/A «Ogres namsaimnieks».

Aģentūras darbinieki skaidro, ka tas nepieciešams, pamatojoties uz šā gada 25.maijā pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. Izdevumi par pasta pakalpojumiem veido maksu par aploksni 0,03 eiro + PVN un maksu par pastmarku 0,50 eiro.

P/A «Ogres namsaimnieks» aicina iedzīvotājus izmantot iespēju komunālo pakalpojumu rēķinus saņemt elektroniski, kas ir bez maksas. Lai saņemtu rēķinu bez maksas, jāsūta pieteikums uz info@ogresnamsaimnieks.lv par rēķina saņemšanu elektroniski, ar norādi «Rēķins e –pastā» un e – pastā jānorāda: klienta numurs, dzīvojamā adrese un e –pasta adrese, uz kuru klients vēlas saņemt rēķinus (tās var būt arī divas adreses).

P/A «Ogres namsaimnieks» darbinieki atgādina, ka ūdens skaitītāju rādījumus pastkastītēs var nodot līdz mēneša pēdējai dienai, bet mājaslapā reģistrētie lietotāji skaitītāju rādījumus var nodot līdz mēneša 2. (otrajam) datumam (ieskaitot).

Laikā no 3. līdz 10.datumam notiek informācijas apstrāde un ievadīšana grāmatvedības sistēmā. Tie iedzīvotāji, kuri nav reģistrējušies mājaslapā, skaitītāju rādījumus var nodot, arī rakstot uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv

Marta Poga