Par Suntažu «mēslu krātuves» būvniecības ieceri vēl nelemj

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes sēdē 17. februārī deputāti apstiprināja Madlienas būvvaldes gala ziņojumu «Par slēgtās šķidrmēslu krātuves 6000 m³ Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā «Lubkalni» būvniecības ieceres publisko apspriešanu».

Domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis ierosināja lemt ne tikai par būvvaldes gala ziņojuma apstiprināšanu, bet jau šajā sēdē pieņemt lēmumu arī par SIA «Ulbroka» ierosinātās būvniecības ieceres par šķidrmēslu krātuves izbūvi Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā «Lubkalni» noraidīšanu.

E. Helmaņa priekšlikumu papildināt izskatīšanai iesniegto lēmumprojektu ar vēl vienu punktu, proti, par būvniecības ieceres noraidīšanu, atbalstīja četri deputāti: Dzintra Mozule, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis un Rolands Millers.

Domes priekšsēdētājs atgādināja, ka šajā sēdē deputātiem jāpieņem lēmums par Madlienas būvvaldes gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, ka jautājums par būvniecības ieceres apstiprināšanu vai noraidīšanu domei būs jālemj atsevišķi.

Jebkuru lēmumu dome pieņem balsojot – Madlienas būvvaldes gala ziņojumu par būvniecības ieceres publisko apspriešanu dome apstiprināja, 11 novada domes deputātiem balsojot par, 5 (E. Helmanis, Dz. Mozule, I.Vecziediņa, L. Tribockis, R. Millers) – pret.