Paraksta nodomu protokolu par Operetes un muzikālā teātra izveidi Ogrē

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Latvijas Republikas Kultūras ministrs Nauris Puntulis topošā teātra pagalmā paraksta nodomu protokolu par Operetes un muzikālā teātra izveidi bijušā Ogres Tautas nama ēkā Ogrē, Rīgas ielā 15.

Paraksta nodomu protokolu par Operetes un muzikālā teātra izveidi Ogrē

Dzintra Dzene

Piektdien, 26. februārī, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Latvijas Republikas Kultūras ministrs Nauris Puntulis parakstīja nodomu protokolu par Operetes un muzikālā teātra izveidi bijušā Ogres Tautas nama ēkā Ogrē, Rīgas ielā 15.

N.Puntulis atzina, ka ir patiesi gandarīts par Ogres novada pašvaldības iniciatīvu un priekšlikumu šajā ēkā nodrošināt mājvietu muzikālā teātra žanram.

 

Pirmais solis Operetes un muzikālā teātra virzienā ir sperts

«Mēs savukārt no valsts un Kultūras ministrijas puses apsolām darīt visu iespējamo, lai šai idejai palīdzētu attīstīties saturiski. Šī tiešām ir ļoti nozīmīga diena Latvijas kultūrā,» pirms nodomu protokola parakstīšanas sacīja kultūras ministrs,  norādot, ka muzikālā teātra žanrs Latvijā ir bijis tādā kā bezpajumtnieka statusā bez savas patstāvīgas mājvietas.

Pēc nodoma protokola parakstīšanas E.Helmanis sveica ogrēniešus, uzsverot, ka šis ir vēsturisks mirklis, kad sabiedrībai tiek atgriezts Tautas nams, kas savulaik celts par ziedojumiem.

«Šo Tautas namu cēla Ogres novada iedzīvotāji, lai šeit skanētu latviešu dziesmas, lai šeit varētu dejot latviešu dejas un lai mēs kā tauta varētu kopt savu kultūru, jo tas ir vienīgais mērķis, kāpēc pastāvēt Latvijas valstij. Šodien parakstām nodomu protokolu, lai šeit būtu muzikālais teātris un skanētu mūzika. Tas nebūs viegli un vienkārši. Tikai sadarbībā ar Kultūras ministriju un valsti tas būs mums pa spēkam, virzoties uz priekšu soli pa solim,» sacīja E.Helmanis.

Līdz ar Operetes un muzikālā teātra izveidošanu, pašvaldība plāno attīstīt arī šim nekustamajam īpašumam pieguļošo infrastruktūru.

 

Jāsāk jau domāt arī par saturu

Operetes un muzikālā teātra izveide Ogrē sniegtu jaunas attīstības perspektīvas arī Ogres Mūzikas un mākslas skolai (OMMS), kurā ik gadu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā apgūst vairāk nekā 300 audzēkņi. OMMS direktors Atvars Lakstīgala atzīst, ka audzēkņi redzēs potenciālu mērķi, par ko viņi gribētu un varētu kļūt, – vai tas būtu scenogrāfs, tērpu mākslinieks, mūziķis vai dejotājs. Līdz ar to tas pavērs arī OMMS jaunas izglītības programmas iespējas, piemēram, drāmas nozarē vai citās kultūrizglītības sfērās.

«Ir mazliet pat neticami, ka tas tiešām notiek. Tas būs liels izaicinājums, un noteikti jau tagad jāsāk domāt arī par saturu. Ogrei tas dos atpazīstamību, lielu publicitāti, jo Latvija šobrīd ir vienīgā valsts visā Eiropas savienībā, kurā nav profesionāla muzikālā teātra. Ja tas tiks atjaunots, tad Ogres vārds varētu izskanēt visā Eiropā. Redzot, kā Ogre aug un attīstās, mums šī ideja par muzikālo teātri ir pa spēkam. Šis projekts ir arī vēl viens solis ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027.gadā,» uzskata A.Lakstīgala.

Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks atzīst, ka šis projekts ir nozīmīgs ne tikai Ogrei, bet arī visai Latvijai. «Ja šeit, Ogrē, būs muzikālais teātris, kur iespējams spēlēt un dziedāt akustisko mūziku, kur būs orķestra bedre un skatuve, kas aprīkota atbilstoši mūsdienu tehniskajām vajadzībām, tas būs milzīgs pienesums visai Latvijas kultūrai,» sacīja J.Kaijaks, piebilstot, ka šī Ogrei būs iespēja kļūt par ļoti nozīmīgu kultūras pilsētu Latvijas kartē.

Projektu plānots īstenot trīs ar pusi gadu laikā

Noslēdzot šo nodomu protokolu, pašvaldība Operetes un muzikālā teātra izveidošanas nolūkā apņemas iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 15, Ogrē, kas sastāv no zemes vienības 4 082 m2 platībā, Tautas nama ēkas un divām palīgbūvēm. Pēc īpašuma pārņemšanas pašvaldība apņemas: nodrošināt teātra ēkas būvniecībai nepieciešamos pašvaldības budžeta līdzekļus un piesaistīt citu publisko un privāto personu līdzekļus, tai skaitā ziedojumus; nodrošināt ar teātra ēkas būvniecību saistīto sagatavošanas darbu norisi, tai skaitā būvniecības dokumentācijas un būvprojekta izstrādi, būvniecības darbu veikšanai nepieciešamo būvatļauju saņemšanu un būvprojekta saskaņošanu valsts un pašvaldību institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām; īstenot teātra ēkas būvniecības procesu, tai skaitā atbilstošas publiskās infrastruktūras izveidi, teātra telpu iekārtošanu un aprīkošanu ar nepieciešamo un tehnisko infrastruktūru; izveidot teātra ēkas būvniecības projekta uzraudzības komisiju, pieaicinot darbam komisijā nozaru speciālistus, un nodrošināt tās darbību; piesaistīt Teātra ēkas būvniecības projekta īstenošanai nepieciešamo personālu, uzņēmējus un partnerus un slēgt teātra ēkas projektēšanai un būvniecības darbu veikšanai un uzraudzībai nepieciešamos līgumus; pēc teātra ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas sabiedrībai nodrošināt teātra ēkas uzturēšanu un pārvaldību, tai skaitā nodrošināt tās izmantošanu dažādām valsts un pašvaldības institūcijām kultūras pasākumu īstenošanai, kā prioritāti nosakot operetes un muzikālā teātra uzvedumu un pasākumu īstenošanu; pēc teātra ēkas nodošanas ekspluatācijā un atvēršanas sabiedrībai organizēt un nodrošināt teātra darbību un tā pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Savukārt Kultūras ministrija apņemas: sadarboties ar pašvaldību finanšu līdzekļu piesaistē teātra ēkas būvniecībai un teātra darbības nodrošināšanai; deleģēt pārstāvi pašvaldības darba grupā teātra darbības modeļa izstrādei; veicināt daudzpusīgas profesionālās mākslas, tostarp muzikālā teātra, attīstību un pieejamību reģionos, paredzot šim mērķim finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda īstenotajās mērķprogrammās.

Teātra ēkas būvniecības projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 18.novembrim.

 

Bijušo Ogres Tautas nama ēku atsavinās sabiedrības vajadzībām

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 25.februārī pieņemts lēmums par bijušā Ogres Tautas nama ēkas Ogrē, Rīgas ielā 15, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām ar mērķi rekonstruēt šo ēku Operetes un muzikālā teātra izveidošanai.

Šobrīd šis nekustamais īpašums pieder privātai personai. Saskaņā ar SIA «Eiroeksperts» novērtējumu, kas šī gada 9.februārī tika veikts novada pašvaldības uzdevumā, minētā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 218 000 eiro.

Atbildot uz jautājumu par pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu šī īpašuma iegādei un vēlāk arī uzturēšanai, E.Helmanis atgādināja, ka, tiklīdz būs zināmā pārdošanas cena, tā iegādei tiks piesaistīts valsts finansējums. Pārbūves būvprojekta izstrādei, lai pārveidotu bijušo Tautas namu par Operetes un muzikālo teātri, paredzēts piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu investīcijas, turklāt ne tikai tautas nama pārbūvei, bet visas teritorijas attīstībai Brīvības ielas rajonā otrpus dzelzceļam, kas savulaik bija Ogres centrs, bet tagad ir pamirusi. E.Helmanis atgādina arī, ka Ogre ir ieguvusi valstspilsētas statusu un šis fakts dod cerību, ka arī valsts ar saviem resursiem veicinās pilsētas attīstību. Domes priekšsēdētājs par piemēru min tādas valstpilsētas kā Valmiera, kurā ir valsts finansēts teātris, Liepāju ar tās simfonisko orķestri, Rēzekni ar koncertzāli «Gors», uzsverot, ka šādi kultūras objekti ir kā magnēts, kas pievelk apmeklētājus.

«Attīstības ceļš nav viegls. Savulaik privātās rokās tika nodots Tautas nams, estrāde, kas ir otra lielākā brīvdabas estrāde valstī. Un redzam, kāds ir rezultāts pēc šo īpašumu nodošanas privātā īpašumā. Mums šobrīd ir cita attieksme – uzskatu, ka vietu nevar atdzīvināt, ja pašvaldība tur neveic savas funkcijas. Izveidojot Ogrē Operetes un muzikālo teātri, tiks dota iespēja attīstīties arī vietējai uzņēmējdarbībai pakalpojumu jomā – cilvēki brauks uz Ogri un atstās mūsu pakalpojumu sniedzējiem savu naudu,» runājot par papildus ieguvumiem, norāda E.Helmanis.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!