Pašvaldība cenšas atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no personiskā arhīva Projekts «Londonas vēsmas senajā pilī» realizēts Suntažu vidusskolā.

Pašvaldība cenšas atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas

Dzintra Dzene

Līdztekus vērienīgiem infrastruktūras projektiem Ogres novada pašvaldība turpina atbalstīt arī iedzīvotāju iniciatīvas; ik gadu budžeta ietvaros tiek rasts finansējums daudzveidīgu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas projektu, izglītojošu semināru, bērnu vasaras nometņu, sporta svētku, kā arī citu iedzīvotājiem nozīmīgu ieceru īstenošanai.

 

Tiek saglabāts sakrālais mantojums

Ar mērķi saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu Ogres novadā, pašvaldība jau vairāku gadu garumā izsludina konkursu «Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā», kurā piedalīties var ikviena Ogres novadā reģistrēta vietējā baznīca un draudze. Katru gadu no pašvaldības budžeta šim projektam tiek piešķirti 15 000 eiro.

Pateicoties pašvaldības finansiālajam atbalstam, pēdējo četru gadu laikā Ogres evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir izdevies atjaunot sienu krāsojumu, izbūvēt sadzīves kanalizācijas trases un pieslēgties centralizētajam kanalizācijas vadam, veikt baznīcas un draudzes mājas apkures sistēmas rekonstrukciju. Meņģeles evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir restaurēti logi, baznīcas galvenās ieejas durvis un ārdurvis uz sakristeju, baznīcas ieejas lievenis un daļa griestu. Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ieklāta grīda, veikta zvanu torņa augšējo platformu demontāža, jaunu siju nomaiņa, grīdas segumu ieklāšana. Tāpat arī augšējā stāva kāpņu demontāža, jaunu kāpņu posma ierīkošana un durvju uzstādīšana torņa augšējā stāvā. Ir nomainītas elektroinstalācijas un uzstādīta jauna krāsns. Aderkašu Svētās Marijas – Magdalēnas pareizticīgo baznīcā veikti baznīcas atjaunošanas darbi; nokrāsota daļa fasādes, kā arī veikti iekšējie krāsošanas un flīzēšanas darbi. Krapes evaņģēliski luteriskajā baznīcā veikti apjomīgi darbi baznīcas piebūves – Sakristijas atjaunošanai; nomainīti logi, durvis, logu iekšējās un ārējās palodzes, uzstādītas lietus ūdens notekas. Veikta arī baznīcas griestu siltināšana torņa daļā, kā arī, līdzfinansējot Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektu, atjaunots baznīcas tornis, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību. Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu baznīcā pabeigta apkures un ventilācijas sistēmas komplektācija. Suntažu luterāņu baznīcā atjaunotas zvanu torņa logu aiļu vērtnes. Ogres Trīsvienības baptistu baznīcai tapis pārbūvējamās ēkas projekta mets, topogrāfiskie uzmērījumi, būvprojekts minimālā sastāvā un provizorisko izmaksu tāme. Ogres Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes baznīcai pabeigta baznīcas kupola pārbūve, uzstādīta memoriālā plāksne Ogres novada Goda pilsonim virspriesterim Georgijam Tailovam.

Kopumā evaņģēliski luteriskajām baznīcām piešķirti 107 116,76 eiro, tostarp LAD projekta līdzfinansēšana 61 912,22 eiro. Pareizticīgo baznīcām sniegts atbalsts 9500 eiro, katoļu baznīcām 4108, 91 eiro, savukārt baptistu baznīcai 2220, 33 eiro.

 

Tiek atbalstītas sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā

Šogad jau septīto gadu tiek organizēts projektu konkurss «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!» («R.A.D.I. – Ogres novadam»). Tā mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā Ogres novadā; kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 20 000 eiro. 2020.gadā tika īstenoti 18 projekti, tai skaitā 6 sporta un 12 kultūras jomā gan Ogres pilsētā, gan novada pagastos. 2019.gadā realizēti 14 projekti, tai skaitā 4 sporta un 10 kultūras pasākumi, 2018.gadā 14, 2017.gadā 17 projekti.

Interese un iedzīvotāju atsaucība dalībai projektos ir liela.

Pērn projekta ietvaros tapusi filma par gleznotāju Kārli Hūnu, biedrības «Radi vidi TE» projekta «Ogres dižkoku ceļš» ietvaros apzināti dižkoki Ogres pilsētā un izveidots ceļvedis ««Ogres diži koki» osu virknes, priežu meža un piecu upju ielokā», kurā iekļauti trīs maršruti līdz šīm apzināto 39 dižkoku apskatei pilsētā. Biedrības «Saules raksts» īstenotā projekta «Par stiprām ģimenēm un latviešu tradīcijām!» ietvaros vecākiem ar bērniem bija iespēja kopā kvalitatīvi pavadīt laiku, iepazīstot un praktiski izmēģinot latviešu tautas priekšmetu – pastalu, kroņu un rotu – darināšanu. Projekta «Koncertprogramma Meņģeles estrādē» ietvaros noorganizētas Meņģeles estrādes uzkopšanas un labiekārtošanas talkas, iegādāts koncertam nepieciešamais aprīkojums, kā arī noorganizēts Cēsu Stīgu kvarteta koncerts un pirmais ārā kino vakars Meņģeles estrādē. Projekta «Ar dziesmu pa dzīvi» ietvaros Suntažu Kultūras namā pirmo reizi tika noorganizēts koncerts – konkurss senioriem, kurā tika parādīts, ka vecums nav šķērslis muzicēšanai ne tikai ģimenē, bet arī plašākai auditorijai.

 

Tiek sakārtota un pilnveidota apkārtējā vide

Turpinot tradīcijas, pašvaldība 2021.gadā jau sešpadsmito reizi izsludinājusi projektu konkursu «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā», kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var īstenot projektus savas apkārtējās dzīves vides sakārtošanai un pilnveidošanai, piemēram, sabiedriski nozīmīgu teritoriju labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanai un apzaļumošanai, jaunu vides objektu izveidei, atpūtas vietu ierīkošanai u.c. Pašvaldība projektu realizēšanai piešķir 40 000 eiro. 2017.gadā īstenoti 29 projekti, 2018.gadā 31, 2019.gadā 25, un 2020. gadā realizētas 29 iedzīvotāju idejas un ieceres.

Daudzi projekti ieguvuši arī nacionāla mēroga atzinību, vairāki pašvaldības izvirzītie projekti arī saņēmuši pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» apbalvojumus; 2017.gadā II vietu Pierīgas plānošanas reģionā ieguva biedrības «MĒS attīstībai» īstenotais projekts «Pieturvietas «Meņģele» atjaunošana», 2018.gadā Pierīgas plānošanas reģiona II vietas diplomu saņēma nereģistrētās iedzīvotāju grupas «Savējie» projekts «Saules rats» (Meņģele), 2019.gadā III vietu Pierīgas reģionā ieguva nereģistrētās iedzīvotāju grupas «Kopā mēs varam» projekts «Esi sveicināts Mazozolos!», 2020.gadā veicināšanas balva piešķirta Ogres novada iedzīvotāju grupas «Par estētisku vidi» projektam «Londonas vēsmas senajā pilī» (Suntaži).

 

Ir pieejamākas bērnu un jauniešu nometnes

Pašvaldība kopš 2017.gada piešķir papildu finansējumu arī pašvaldības iestādēm dažādu aktivitāšu veikšanai, piemēram, bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, kultūrvides veidošanai, kultūras pasākumu, kā arī neformālās izglītības un sporta pasākumu organizēšanai. Ik gadu pašvaldība budžetā ieplāno 20 000 eiro, lai atbalstītu izglītības iestāžu, pagastu pārvalžu, muzeju, bibliotēku, pansionātu un citu pašvaldības iestāžu ieceres. Finansējuma mērķis ir  dot iespēju jebkurai iestādei organizēt pasākumus, izmantojot katras nozares specifiku, sniedzot labumu sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem. 2017.gadā apstiprināts un realizēts 21 projekts, 2018.gadā 23, 2019.gadā 21 un 2020.gadā 19 idejas.

Projekta ietvaros pašvaldības prioritāte ir atbalstīt nometņu organizēšanu, rūpējoties par bērnu un jauniešu kvalitatīvu laika pavadīšanu vasaras brīvlaikā. Dažādas sporta un izglītojošās nometnes bērniem ir pieejamas bez maksas vai par minimālu dalības maksu, nosedzot ēdināšanas izmaksas. Piemēram, Ogres novada Sociālais dienests realizējis nometnes jauniešiem no dažādām sociālajām grupām. Pirmsskolas izglītības iestādēm ir iespēja īstenot dažādus pasākumus kopā ar vecākiem; pērn notikušas vairākas šādas aktivitātes, kurās vecāki aktīvi piedalījušies. Projekta ietvaros Madlienā uzstādīti divi interaktīvi koka vides objekti, attīstot kultūrvidi un veicinot fiziskās aktivitātes. Pateicoties papildu finansējumam, Mūzikas un mākslas skolai bija iespēja piesaistīt augsti kvalificētus māksliniekus, organizējot lekcijas ar muzikālām personībām. Ķeipenē tika aizsākta paliekoša tradīcija – mākslas plenērs. Bibliotēkām bija iespēja veicināt jauniešu interesi par dzeju, uzrunājot mūsdienu dzejniekus. Projekta ietvaros tiek organizētas vēl daudz un dažādas aktivitātes, kas norisinās gan pilsētā, gan pagastos.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!