Pašvaldība plāno attīstīt Ogresgala pamatskolas sporta zāli

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja Aija Romanovska.

Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja Aija Romanovska.

Ogres novada pašvaldības Attīstības departamentā darbojas Projektu vadības nodaļa, kuras vadītāju Aiju Romanovsku «OVV» aicināja pastāstīt par vienu no projektiem, kas pagaidām ir tikai izstrādes stadijā – par Ogresgala pamatskolas sporta zāles plānoto attīstību.

Idejas pirmais virzītājs – BK «Ogre»

Aija Romanovska sarunas sākumā atklāja, ka biedrības «Basketbola klubs «Ogre»» valdes loceklis Gints Sīviņš vēl pagājušajā gadā bija sagatavojis projektu, kas paredzēja Ogresgala pamatskolā renovēt grīdu, sešu modernu basketbola grozu iegādi un uzstādīšanu (pašlaik ir tikai divi, turklāt novecojuši, bet to būtiskākais trūkums – grozu augstumu nevar regulēt, tāpēc tos praktiski nevar izmantot jaunāko klašu audzēkņi), basketbola metienu mašīnas, kā arī modernu saliekamo gultu iegādi bērnu vasaras nometņu vajadzībām. Projekts tika iesniegts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» konkursam, taču neieguva pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu atbalstu. Tomēr ideja nebija slikta, jo, ja to izdotos realizēt, uzlabotos gan Ogresgala pamatskolas skolēnu iespējas sportot kopumā, kā arī nodarboties tieši ar basketbolu. Otrs projekta iesniedzēju mērķis bija sakārtot bāzi bērnu sporta nometņu rīkošanai vasarās, jo Ogresgals atrodas salīdzinoši netālu no Ogres, sporta zāle tur ir basketbolam nepieciešamajā izmērā, turpat pie skolas atrodas labiekārtots sporta laukums, netālu ir upe ar peldvietu – viss, kas nepieciešams, lai mūsu bērni vasarās varētu gan pilnvērtīgi trenēties savos sporta veidos, gan arī pienācīgi atpūsties, kā jau brīvlaikā. Jāpiebilst, ka šī projekta tapšanā bija ieinteresēta arī mācību iestāde. Protams, uzlabota sporta zāle noderētu ne vien bērniem, bet arī pieaugušajiem sportotājiem, kuri jau tagad to aktīvi izmanto darbdienu vakaros un brīvdienās – gan trenējoties, gan rīkojot sacensības. Nevienam nav noslēpums, ka aktīvs dzīvesveids mums kļūst par ierastu lietu, tāpēc, piemēram, Ogres pilsētas sporta zāles un halles praktiski ir pārslogotas.

Laba ideja nepazūd

A.Romanovska pastāstīja, ka ideja, lai arī projektu konkursā atbalstu neguva, bija ļoti laba, tāpēc Projektu vadības nodaļas speciālisti vēlreiz to izvērtēja. Ņemot vērā, ka Ogresgala pamatskola ir pašvaldības skola, bet pašvaldības tiešā funkcija ir rūpēties par izglītības nodrošināšanu, t.sk., skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, kā arī par savu iedzīvotāju (gan bērnu, gan pieaugušo) iesaistīšanu dažādās sportiskajās aktivitātēs, veselīga dzīvesveida veicināšanu, tika nolemts pilnveidot šo projektu. Pagājušajā rudenī Projektu vadības nodaļa darbinieki kopā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti, Ogres novada sporta centra direktores vietnieci, Ogres Basketbola skolas direktori un Ogresgala pamatskolas direktori tikās izbraukuma sanāksmē, kas notika Ogresgala pamatskolā, apsekojot sporta zāli un diskutējot par sporta zāles potenciālo attīstību. Tika nolemts, ka nu jau Ogres novada pašvaldībai jāizstrādā jauns projekts, ar kura palīdzību varētu atjaunot Ogresgala pamatskolas sporta zāles grīdu, iegādāties bumbu padošanas mašīnu metienu trenēšanai, kā arī iegādāties sešus basketbola grozus ar pacēlāja mehānismu, reizē nodrošinot, ka sporta zāli pēc vajadzības var izmantot arī citiem sporta veidiem. Jāpiebilst, ka Ogresgala pamatskolas sporta zāle jau iepriekšējos gados tieši pateicoties, piemēram, biedrības «Ogresgalieši» iniciatīvai Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» konkursā ir aprīkota ar florbola tehnisko nodrošinājumu (bortiem, vārtiem, nūjām), kā arī skolai ir viss nepieciešamais volejbola, handbola un telpu futbola spēlēšanai, kā arī klinšu kāpšanas siena. Līdz ar to Ogresgala pamatskolas sporta zāle nākotnē būs izmantojama vēl labāk un daudzveidīgāk.

Dalībai projektu konkursā saņemts deputātu vienbalsīgs atbalsts

A.Romanovska skaidroja, ka šobrīd projekts vēl ir tikai izstrādes stadijā. Arī šo projektu plānots iesniegt Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» konkursa nākamajai kārtai, kas notiks pavasarī. 2016.gada 22.decembrī, kad notika Ogres novada pašvaldības domes sēde, kurā tika apstiprināts pašvaldības budžets šim gadam, visiem deputātiem balsojot par, tika pieņemts lēmums apstiprināt Ogres novada pašvaldības dalību Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» konkursā ar projektu par Ogresgala pamatskolas sporta zāles attīstību. Projekta atbalstīšanas gadījumā Publisko un privāto partnerattiecību biedrības «Zied zeme» konkursā kopējā izmaksu summa tika apstiprināta līdz 39 900 EUR apmērā. To, par kādu precīzi summu taps šis projekts, pirmkārt, noteiks tirgus izpēte, kas tikai tagad tiks uzsākta. No «Zied zeme» atbalsts projektam sagaidāms 9000 EUR apmērā. Domes sēde bija atklāta, internetā bija skatāma tās tiešraide, interneta resursos to var atrast joprojām. Vienīgais deputāts, kurš šī lēmuma apspriešanas laikā uzdeva kādu jautājumu, ko atceras A.Romanovska, bija Māris Legzdiņš. Viņš pajautāja, vai basketbola metienu mašīnas iegāde šajā projektā ir obligāta. Deputātam tika izskaidrots, ka tieši pateicoties šīs mašīnas iekļaušanai projektā ir cerība saņemt atbalstu un Eiropas fondu finansējumu, jo sporta zāles grīdas renovācija un basketbola grozu iegāde jau ir pašvaldības tiešais pienākums, savukārt projekta novitāti, kas ir viens no vērtēšanas kritērijiem, un atbilstību konkursa prioritātei par sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, nodrošina tieši ideja par bumbu padošanas mašīnu metienu trenēšanai un līmeņojamie basketbola grozi.

Ir arī tādi, kuriem šis projekts nepatīk…

Kad «OVV» ieradās pie Projektu vadības nodaļas vadītājas Aijas Romanovskas uz interviju, viņa neslēpa, ka tieši todien bija pie sevis iedomājusies, ka varētu taču par šo projektu painteresēties kāds žurnālists, lai iegūtu objektīvu informāciju, kas un kā patiesībā notiek. Viņas vēlmes iemesls bija kādā samērā tendenciozā interneta portālā publicēta ziņa ar virsrakstu «Kā Helmanis ar Sīviņu mēģina izmānīt naudu?!», kas veltīta šim pašam «OVV» aprakstītajam projektam, bet satur pārlieku daudz nepatiesas informācijas. Kā uzsver A.Romanovska, tad ierosme par projekta idejas pilnveidošanu un startēšanu konkursa nākamajā kārtā nākusi tieši no viņas. Tā bija viņa, kura ar šo un citām laukus attīstošu projektu idejām devās pie Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egila Helmaņa, kurš tās arī atbalstījis. BK «Ogre» valdes loceklis Gints Sīviņš šī jaunā projekta sagatavošanā nekādi nav iesaistīts, ja neskaita to, ka, saskaņojot arī ar Sīviņu, tiek izmantota viņa ideja un pirmā projekta iestrādes. Tajā publikācijā uzsvērts, ka «Ogres novada pašvaldība paklusām novirzījusi gandrīz 40 000 eiro Ogresgala pamatskolas sporta zāles attīstīšanai». Kā gan tas iet kopā ar to, ka domes sēde bija atklāta, tika translēta, lēmums pieejams pašvaldības mājaslapā? Biedrība «Zied zeme» vēl nemaz nav izsludinājusi projektu pieteikumu kārtu uz attiecīgo atbalsta aktivitāti, līdz ar to rakstā paustais: «Izsist kaut ko līdzīgu bija mēģinājums jau vasarā caur biedrību «Zied zeme», taču toreiz tas neizgāja cauri. Taču izgāja šoreiz,» ir nekorekts, jo Ogres novada pašvaldības projekta pieteikums ir izstrādes stadijā un nav iesniegts vērtēšanai. Visu projektā deklarēto izmaksu pamatotību pēc projekta pieteikuma izskatīšanas biedrībā «Publisko un privāto partnerattiecību biedrība «Zied zeme»» atkārtoti vērtēs Lauku atbalsta dienests, kas administrē LEADER projektus. Ogres novada pašvaldības Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļa aicina žurnālistu, kurš publicējis to rakstu, turpmāk ievērot žurnālistikas pamatprincipus un pārbaudīt faktus pirms to publicēšanas plašsaziņas līdzekļos.

Ritvars Raits

Ritvara Raita foto