Pašvaldībai nav ziņu par patvēruma meklētāju iespējamo izmitināšanu Kursu bāzē

[ A+ ] /[ A- ]

«Vai tā ir tiesa, ka patvēruma meklētājus, kas varētu nonākt Ogres novadā, plānots izmitināt Ogrē, Kursu bāzē? Iedzīvotājus izredzes iegūt kaimiņos bēgļus ir nopietni satraukušas, un daudzi jau apsver, kā tas varētu ietekmēt viņu īpašumu vērtību,» satraukti vaicā A.Tetere.

Šo jautājumu «OVV» lūdza komentēt Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Nikolaju Sapozņikovu, kurš skaidro, ka pašvaldības rīcībā nav informācijas par bēgļu izmitināšanu Kursu bāzē vai kādā konkrētā objektā novada pašvaldības teritorijā. «Visticamāk, tās ir baumas, turklāt, Kursu bāze nav pašvaldības, bet gan privātīpašums,» norāda N.Sapožņikovs.

«OVV» jau rakstīja, ka saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo izmitināšanu Ogres novada pašvaldības teritorijā pašvaldībā pagājušā gada nogalē tika saņemts kolektīvs, 779 novada iedzīvotāju parakstīts iesniegums ar aicinājumu domei organizēt publisku apspriešanu jautājumā par Latvijas valdības plānoto liela daudzuma imigrantu – politisko/ekonomisko bēgļu no citām pasaules valstīm izvietošanu Latvijas teritorijā.

«Ogres novada pašvaldība šo iesniegumu ir nosūtījusi Latvijas Republikas Saeimai. Tāpat Saeimai ir nosūtīts no politiskās partijas «Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS» saņemtais iesniegums ar aicinājumu noskaidrot iedzīvotāju viedokli par imigrantu izvietošanu Ogres novada teritorijā –  sarīkot publisku sabiedrisko apspriešanu, kā arī rakstveida apspriešanu jautājumā par imigrantu izvietošanu Ogres novada teritorijā. Likuma «Par pašvaldībām» 61.1pants paredz pašvaldību tiesības organizēt publisko apspriešanu tikai par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem, bēgļu (patvēruma meklētāju) izmitināšanas jautājumi nav pašvaldību autonomās kompetences jautājumi. Saskaņā ar Patvēruma likumu bēgļu uzņemšana Latvijas Republikā ir valsts institūciju kompetencē. Līdz ar to pašvaldības, tai skaitā Ogres novada pašvaldība, nav tiesīgas rīkot publisko apspriešanu šajā jautājumā.

Tomēr, ņemot vērā šajos iesniegumos izteiktos lūgumus par Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu šajā jautājumā, pašvaldība laikā no pagājušā gada 29.decembra līdz šā gada 6.janvārim interneta vietnē www.ogresnovads.lv organizēja viedokļu noskaidrošanu par bēgļu iespējamo izvietošanu novada teritorijā. Uz aptaujas jautājumu «Vai jūs esat par vai pret bēgļu izvietošanu Ogres novada teritorijā?» saņemtas 144 atbildes, no tām 82 procenti no aptaujas dalībniekiem izteikušies pret bēgļu izvietošanu novada teritorijā, 14 procenti – par izvietošanu, trīs procenti atbildējuši, ka viņiem nav viedokļa, un divi procenti, ka viņiem ir vienalga,» skaidro Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.

N.Sapožņikovs norāda, ka, nosūtot iepriekš minētos iesniegumus, Ogres novada pašvaldība ir vērsusies Saeimā ar lūgumu risināt jautājumu par bēgļu uzņemšanas koncepcijas izstrādi, ņemot vērā Latvijas Republikas iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā.

Dzintra Dzene