Patriotiskās audzināšanas skola lūdz maksas atlaides

[ A+ ] /[ A- ]

Ceturtdien, 14.janvārī, Ogres novada domes Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja jautājumu par biedrības «Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola» atbrīvošanu no nomas un komunālo pakalpojumu maksas par nedzīvojamo telpu nomu Meža prospektā 9, Ogrē, un atbrīvošanu no maksas par biedrības reklāmas stendu eksponēšanu Ogres pilsētā.

Ogres novada domes juridiskās nodaļas vadītājs Ēriks Ancāns informēja deputātus, ka biedrībai «Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola» 2009.gada 18.decembrī piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, turklāt tās vadītājs Egils Helmanis ilglaicīgi sniedzis būtisku ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Patriotiskās audzināšanas skola kopš 2001.gada īrē 130 m2 lielas telpas pašvaldības aģentūrā «Dziednīca», kuras izmaksā apmēram 1500 latu gadā. Turklāt veicot tajā remontu apmēram 7300 latu vērtībā. Ņemot vērā, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un  ka nodarbības ir bez maksas, E.Helmanis savā iesniegumā domei lūdzis atbrīvot organizāciju no telpu īres maksas, kā arī no maksas par Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolas reklāmas eksponēšanu.

Jautājumus raisa skolas reklamēšana

Diskusiju par Patriotiskās audzināšanas skolas iesniegumu uzsāka Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, painteresējoties, vai sagatavotais lēmuma projekts paredz skolai atļauju izvietot savu reklāmu kaut uz visiem Ogres pilsētas ielu stūriem. «Es to tā saprotu,» uzsvēra mērs. «Ogrē ir ļoti daudz sabiedriskā labuma organizāciju, piemēram, Ogres hokeja klubs. Vai tas nozīmē, ka arī hokeja klubs var reklamēties, kur un kā grib? Vai reklāma arī attiecas uz sabiedriskā labuma organizācijām? Kāda ir šī lēmumprojekta punkta būtība?» Ē.Ancāns skaidroja, ka biedrībai juridiski nav noteikts izglītības iestādes statuss, taču, ņemot vērā, ka biedrība nodarbojas ar jauniešu izglītošanu un audzināšanu, šo gadījumu var attiecināt arī uz Ogres novada domes saistošajiem noteikumiem par reklāmas izvietošanu.

«Biedrība strādā bez atlīdzības,» atgādināja Ē.Ancāns. «Taču lēmums jāpieņem jums, godājamie deputāti. Neviens likums šādu konkrētu gadījumu nereglamentē.» Tā kā E.Bartkeviča un Ē.Ancāna dialoga laikā no «Jaunā laika» deputātiem Ilgas Vecziediņas un Ludviga Tribocka izskanēja replikas par vēlēšanām, kas tuvojas, vārdu lūdza pats diskusijas «vaininieks» E.Helmanis. «Varbūt kāds gaida Salaveci, bet kāds – vēlēšanas,» oponēja E.Helmanis. «Vēlējos precizēt, ka biedrības darbība, ko tā veic, nav komerciāla, un no tās dalībniekiem nauda netiek prasīta. Par reklāmas stendu – ir runa tikai par biedrības reklamēšanu, nevis par vēlēšanām, Vecziediņas kundze. Šajā gadījumā – ja no pasākuma netiek gūta peļņa, bet tiek reklamēts sports un veselīgs dzīvesveids – no maksas par reklāmu drīkst atbrīvot.» E.Helmanis piekrita, ka lēmumprojektā jāprecizē, ka tas paredz reklāmu uz viena konkrēta stenda Rīgas – Daugavpils šosejas malā, nevis kaut kur citur.

Nesaprot, kāpēc jāreklamē skola

«Man būtu priekšlikums no lēmuma projekta šo punktu – par reklāmu – vispār izņemt ārā,» pauda L.Tribockis. «Jo diemžēl pieredze rāda, ka tieši šis konkrētais stends tika izmantots politiskās reklāmas vajadzībām pirms vēlēšanām. Tā bija vai nebija?»

«Vai jūs tur tagad redzat politisku reklāmu?» atjautāja E.Helmanis. «Šajā gadījumā ir runa par Patriotiskās audzināšanas skolas reklāmu, nevis par politiku!» L.Tribockis, nesagaidot atbildi, pārtrauca E.Helmani ar atkārtotu jautājumu: «Bija vai nebija?», uz ko saņēma aizrādījumu par pieklājības normu neievērošanu, pārtraucot runātāju. «Tikko kā uz stenda parādās politiskā reklāma, tad par to ir jāmaksā, un viss! Jums taču nav pretenziju, ja kāds reklamē alkoholu? Pašlaik mūsu skola maksā to pašu naudu, ko kāds maksā par alkohola reklāmu. Taču mūsu mērķis ir pavisam kas cits!» Arī pēc izsmeļoša paskaidrojuma L.Tribockis turpināja apgalvot, ka E.Helmanis lūdz atbrīvot viņu no maksas par politisko reklāmu, jo tā uz stenda bija redzama pirms vēlēšanām. «Tad, ka tā tur bija, par to arī tika maksāts!» atkārtoja E.Helmanis.

Savukārt deputāti I.Vecziediņu interesēja, cik jauniešu apmeklē Patriotiskās audzināšanas skolas nodarbības un kāds ir telpu noslogojums. «Nodarbības notiek katru dienu no pulksten 19 līdz 22, bet arī citā laikā jaunieši tās izmanto, lai uzspēlētu galda tenisu vai novusu,» skaidroja E.Helmanis. Tāpat I.Vecziediņa pauda neizpratni, kāpēc Patriotiskās audzināšanas skolai vispār jāreklamējas. «Neesmu iepriekš redzējusi citu skolu vai biedrību reklāmas,» norādīja I.Vecziediņa. «Nevienam nebija vajadzības kādā īpašā veidā sevi reklamēt. Tāpēc jautājums, kāpēc tā reklāma vispār vajadzīga, ir būtisks.»

Pēc komiteju sēdes E.Helmanis «OVV» pauda neizpratni par «Jaunā laika» deputātu attieksmi, uzdodot retorisku jautājumu: «Patriotiskās audzināšanas skola Taurupē uzstādīja pieminekli ģenerālim Bangerskim. Uz pieminekļa ir skolas simbolika. Vai mums arī par pieminekli būtu jāmaksā kā par skolas reklamēšanu?»

Rosina dalīt lēmumprojektu divās daļās

Apspriedē iesaistījās arī Ogres novada domes preses dienesta vadītājs Nikolajs Sapožņikovs, atgādinot, ka bez saskaņošanas ar īpašnieku, kas šajā gadījumā ir Ogres novada dome, reklāmu uz katra stūra izvietot nemaz nedrīkst – tā ir jāsaskaņo ar Ogres novada domes mākslinieku. «Otrkārt, šeit būtu jāsagatavo divi lēmumprojekti – viens par nomu, bet otrs – par reklāmu,» norādīja N.Sapožņikovs. Viņam piekrita arī I.Vecziediņa, aicinot pārējos deputātus balsot par lēmumprojekta virzīšanu uz domes sēdi, sadalot to divās daļās. Ar balsu vairākumu uz domes sēdi tiks virzīti divi lēmumprojekti. Galīgo lēmumu deputāti pieņems ceturtdien, 21.janvārī.