Pašvaldība iznomā zemi autostāvvietas izbūvei

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes deputāti 20.oktobra sēdē vienbalsīgi nolēma Ogrē, Raiņa prospektā 11, iznomāt privātpersonai 45 kvadrātmetru lielu pašvaldībai piederošu zemes gabalu bezmaksas autostāvvietas izbūvei.

18.augustā Ogres novada pašvaldībā saņemts Rolanda Zusmaņa iesniegums, kurā viņš lūdz iznomāt pašvaldībai piederošā zemes gabala daļu 45 kvadrātmetru platībā, kas atrodas starp Raiņa prospekta braucamo daļu un nekustamo īpašumu Raiņa prospektā 11, autostāvvietas izbūvei pie automazgātuves. Iepazīstoties ar ceļu inženieres Laumas Straumes izstrādāto autostāvvietas skiču projektu un Ogres pilsētas zemes komisijas sēdes protokola izrakstu, kā arī ņemot vērā to, ka autosstāvvietas izbūve veicinās satiksmes drošību Raiņa prospektā pie Jaunogres stacijas un dzelzceļa pārbrauktuves, deputāti vienbalsīgi nolēma minēto zemes gabalu iznomāt privātpersonai bezmaksas autostāvvietas izbūvei. Šis nomas līgums darbosies līdz 2016.gada 1.oktobrim, nosakot nomas maksu piecu procentu apmērā no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības. Nomniekam uzdots par saviem līdzekļiem ierīkot novadgrāvī caurteku 400 milimetru diametrā.