Pie Baltās cielavas noteikti auto stāvēšanas laika ierobežojumi

[ A+ ] /[ A- ]

Pie Baltās cielavas auto stāvēšanai tagad var novietot ne ilgāk par divām stundām.

Automašīnu stāvvietā pie Baltās cielavas skulptūras Ogrē, Brīvības ielā, kopš 17.jūlija noteikts stāvēšanas laika ierobežojums. Turpmāk šeit auto drīkstēs novietot ne ilgāk kā uz divām stundām.

Autostāvvieta skvērā pie Baltās cielavas galvenokārt paredzēta iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams apmeklēt valsts un pašvaldības iestādes, kas atrodas Ogres pilsētas centrā, piemēram, Ogres novada pašvaldība, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts zemes dienests, Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, pasts un citas. Tomēr daudzi automašīnu vadītāji šajā stāvvietā transportlīdzekļus atstāj visu dienu vai pat ilgāku laiku.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis norāda, ka ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par automašīnām, kas stāvvietā pie Baltās cielavas skulptūras atrodas pat vairākas nedēļas, līdz ar to pilsētas centrā nav kur atstāt automašīnu, lai varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

Izvērtējot esošo situāciju, Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija, kura ir atbildīga par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību, pieņēma lēmumu autostāvvietā pie Baltās cielavas skulptūras noteikt stāvēšanas laika ierobežojumu – divas stundas. Komisija arī nolēma palielināt stāvēšanas ierobežojumu pie Ogres novada pašvaldības (Brīvības ielā 33), jo bieži vien līdzšinējā stāvēšanas laika ierobežojuma (30 minūtes) ietvaros nevarēja paspēt saņemt nepieciešamos pašvaldības pakalpojumus vai konsultācijas. Turpmāk stāvēšanas laika ierobežojums pie Ogres novada pašvaldības būs viena stunda.

Ogres novada pašvaldības darbinieki atgādina, ka Ogres pilsētā arī citās vietās ir autostāvvietas ar laika ierobežojumu – pie Ogres novada Kultūras centra, atsevišķa josla Ogres stacijas laukumā, pie Policijas akadēmijas, kā arī dažiem pilsētas bērnudārziem. Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 285.18. punktam vadītājam, kurš novietojis automobili ar stāvēšanas ierobežojumu apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Tātad jānovieto papīra pulkstenis vai zīmīte, kurā tiek norādīts laiks, kad transportlīdzeklis atstāts. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 pantam sods par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā ar laika ierobežojumu ir 30 eiro.

Marta Poga

Foto no Ogres novada pašvaldības arhīva