Piešķirti četri apbalvojumi «Goda Lielvārdietis» un sešas «Atzinības»

[ A+ ] /[ A- ]

30.oktobrī notikušās Lielvārdes novada domes sēdes laikā deputāti pieņēma lēmumu piešķirt desmit pašvaldības apbalvojumus, kas tiks pasniegti valsts svētku pasākumu laikā – 16. un 17.novembrī.

Apbalvojums «Goda Lielvārdietis» piešķirts:

Andim Pētersonam – par aktīvu un radošu darbību izglītībā, par kvalitatīvu izglītības programmu realizācijas nodrošināšanu, par Lielvārdes novada pašvaldības domes deputāta darbā paveikto Lielvārdes novada attīstībā un vides sakārtošanā;

Veltai Ozoliņai – par mūža ieguldījumu zvērkopības nozares attīstībā Lielvārdē;

Ilgai Vetšteinai – par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā;

Kasparam Loginam – par godprātīgu un nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu veterinārijas nozares attīstībā Lielvārdes novadā.

Apbalvojums «Atzinība» piešķirts:

Marina Ivanovai – par profesionālu, radošu ieguldījumu sociālajā jomā un aktīvu sabiedrisko darbu Jumpravas pagastā;

Diānai Keivišai – par profesionālu, radošu ieguldījumu sociālajā jomā un aktīvu sabiedrisko darbu Jumpravas pagastā;

Inesei Neretai – par nozīmīgu ieguldījumu vokālās mūzikas tradīciju veidošanā un saglabāšanā;

Vijai Dzērvei – par aktīvu un nesavtīgu sabiedrisko darbību Lielvārdes novada invalīdu biedrībā;

Didzim Pučam – par nozīmīgu ieguldījumu Lielvārdes novada videoliecību veidošanā;

Sarmai Lasei – par ilggadēju un radošu ieguldījumu Jumpravas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā.

Lielvārdes novada pašvaldība informē, ka Sarmai Lasei, Diānai Keivišai un Marinai Ivanovai apbalvojumus pasniegs 16.novembrī pulksten 19.00 valsts svētku koncerta «Mans sapnis par Latviju plaukstā» laikā Jumpravas pamatskolas aktu zālē. Inesei Neretai apbalvojumu pasniegs 16.novembrī pulksten 16.00 valsts svētku koncerta laikā Lēdmanes pamatskolas sporta hallē. Andim Pētersonam, Veltai Ozoliņai, Ilgai Vetšteinai, Kasparam Loginam, Vijai Dzērvei un Didzim Pučam apbalvojumus pasniegs 17.novembrī pulksten 19.00 Lielvārdes novada Sporta centrā valsts svētkiem veltītā pasākuma laikā.

Ritvars Raits