«pietiek.com» publicē šokējošu informāciju par PII ēdinātāju

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Pūķei, iespējams, ir neformālas un pat ļoti draudzīgas attiecības ar daudzu gadu garumā pašvaldības organizētajos iepirkumos uzvarējušās firmas «Fazer Amica» īpašniekiem.

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Pūķei, iespējams, ir neformālas un pat ļoti draudzīgas attiecības ar daudzu gadu garumā pašvaldības organizētajos iepirkumos uzvarējušās firmas «Fazer Amica» īpašniekiem.

Trešdien Latvijā labi zināmais portāls «pietiek.com» publicējis šokējošas ziņas saistībā ar Ogri – atklātībā nonākusī informācija liecina, ka novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Pūķei, iespējams, ir neformālas un pat ļoti draudzīgas attiecības ar daudzu gadu garumā pašvaldības organizētajos iepirkumos uzvarējušās firmas «Fazer Amica» īpašniekiem.

Attiecības daudzu gadu garumā

Kopīgais Vitas Pūķes un «Fazer Amica» stāsts esot aizsācies jau 2005.gadā. Tolaik, bez jebkāda redzama iemesla, toreizējā Ogres pilsētas dome pieņēma lēmumu nomainīt esošos ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) ar citu, proti, «Fazer Amica». Šim lēmumam nebija nekāda vērā ņemama pamatojuma, turklāt nenotika pat iepirkuma procedūra. Rezultātā ēdināšanas pakalpojuma izmaksas palielinājās vairāk nekā par 30%. Bērnu vecāki ar šo situāciju nebija mierā un lūdza Ogres domei skaidrojumu, kāpēc notikusi pakalpojumu sniedzēja maiņa. Atklātās vēstulēs Ogres pilsētas domei vecāki lūdza sniegt skaidrojumu, vadoties pēc kādiem kritērijiem pašvaldība izvēlējusies jauno pakalpojumu sniedzēju, kāpēc nav noticis publiskais iepirkums, vai jaunais ēdinātājs spēs ievērot visas sanitārās normas (bažas izrādījās pamatotas, jo 2011.gadā 41 bērns Ogres bērnudārzos saslima ar salmonelozi).

Domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe līdz pat līguma noslēgšanas brīdim nekādu atbildi ogrēniešiem nesniedza. Jau pēc tam, kad līgums stājās spēkā, viņa nosūtīja visai formālas un būtisku informāciju nesaturošas atbildes, kurās norādīja, ka jaunā pakalpojuma sniedzēja izvēle notikusi saskaņā ar cenu aptauju, un pašvaldības darbību reglementājošā likumdošana iepirkuma procedūru neparedz.

Priekšsēdētājas vietnieces rakstītais izrādījās salti meli. Gan Iepirkumu Uzraudzības birojs (IUB), gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) savos lēmumos atzina pašvaldības pieņemtos aktus par pretlikumīgiem, norādot, ka iepirkuma procedūras organizēšana bijusi obligāta. Rezultātā novada dome bija spiesta noslēgtos līgumus ar «Fazer Amica» lauzt. Tika sagatavots iepirkuma konkurss, kas, no šodienas viedokļa raugoties, bija tikai formāls solis tam, lai firma turpinātu iesākto darbu.

Jau konkursa nolikuma sagatavošanas gaitā, iespējams, tikušas veiktas apzinātas darbības, lai vienīgais uzvarētājs šajā iepirkumā izrādītos jau labi zināmā firma «Fazer Amica». Neiedziļinoties visās līguma slēgšanas peripetijās (sīkāk lasiet «www.pietiek.com»), šobrīd nepastāv ne mazāko šaubu, ka visi līgumi gan ar pirmsskolas bērnu audzināšanas iestādēm, gan Ogres pilsētas vidusskolā, tikuši jau iepriekš saskaņoti. Kā pierādījums šim apgalvojumam kalpo «pietiek.com» publicētais fragments no «Fazer Amica» amatpersonas sūtītā e-pasta vienai no konkursa nolikuma izstrādātājām. Citāts pārpublicēts pilnībā. «Atbilde uz Tavu jautājumu par veiktajiem ieguldījumiem un kā tos pareizi noformēt jaunajā iepirkuma dokumentācijā. Fakts ir tāds, ka FA jau ir veikusi investīcijas telpās. Iepirkuma nolikumā nevajag norādīt, ka tās ir FA investīcijas, bet gan to, ka telpas ir remontētas un sagatavotas atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma prasībām un tās tiks nodotas iepirkuma uzvarētājam gatavas darbam (acīmredzot jānorāda precīzi telpu stāvoklis, kādas iekārtas un inventārs ir telpās un tiks nodots pretendentam pēc līguma noslēgšanas). Tāpēc viens no piedāvājuma atlases noteikumiem ir vienreizējās iemaksas par telpu remonta veikšanu 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma ar pasūtītāju noslēgšanas. Ogres vidusskolai, savukārt, saskaņā ar noslēgto aktu starp FA un Ogres vidusskolu ir pienākums segt FA neamortizēto ieguldījumu vērtību.

Šis noteikums jāliek nevis kā kritērijs, bet atlases noteikums. Pretendentam jāapliecina savā pieteikumā, ka tas ir gatavs 3 (trīs) mēnešu laikā (vai citā laikā) no līguma ar pasūtītāju noslēgšanas samaksāt pasūtītājam Ls (…) kā vienreizēju maksu par telpu sagatavošanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un remontu. Šis pats noteikums jāliek arī līguma projektā.»

Šis atklātībā nonākušais vēstules teksts nepārprotami liecina par daudzu Latvijas likumdošanas normu pārkāpumu. Pats galvenais – viena pretendenta iesaistīšanās topošā konkursa nolikuma tapšanā ir vismaz Konkurences likuma pārkāpums, nerunājot jau par to, ka pašvaldības un tai pakļauto iestāžu amatpersonas nekādā veidā nedrīkst radīt priekšrocības vienam no pretendentiem, kā tas nepārprotami ir noticis šajā gadījumā.

 

Pūķe menedžējusi procesu?

Kā jau iepriekš minēts, vairumam ogrēniešu «Fazer Amica» pakalpojumu kvalitāte un jo īpaši piedāvātā cena nav likusies apmierinoša. Tomēr, neskatoties uz neskaitāmajiem iedzīvotāju protestiem un dažādu pašvaldības darbu uzraugošu institūciju atzinumiem, process ne tikai neapstājas, bet attīstās līdz šai baltai dienai. Loģiski rodas jautājums – kāpēc viena firma, ignorējot gan Latvijas likumdošanas normas, gan sabiedrības viedokli, spēj tik ilgus gadus darboties vienā noteiktā biznesa nišā, gūstot no tā ar daudziem cipariem rakstāmu peļņu. Atbilde, šķiet, meklējama vēl kādā atklātībā nonākušā firmas amatpersonu un domes priekšēdētāja vietnieces Vitas Pūķes elektroniskā pasta saziņā. Atkal citējam pilnībā. «Sveiki, Vita, vēlreiz paldies par pretimnākšanu, bet no rīta mani vārda tiešākā nozīmē «atšuva pa pilnu programmu». Sapratu, ka saruna lieka, tādēļ mierīgi atvadījos un devos atpakaļ uz Rīgu. No manas puses tas pats lūgums, lai līguma punktu 9.4.2 nodefinētu kā iesniegumā, ko nosūtījām 27.augustā, neiedziļinoties, kurai pusei juridiski taisnība, jo pie nosacījuma, ka puses vēlas sadarboties, papildinājums loģisks un pasūtītājam situāciju būtiski nepasliktina. Saprotu, ka pasūtītājs drīkst arī nepiekrist, bet šoreiz runa nav par būtiskām izmaiņām un no savas puses arī nākam pretī, jo Ogres 1.vsk. papildus solītajam veicam vairākus remontu darbus un piekritām no jauna parakstīt līgumu ar Ogres 1.vsk., kur kļūdas pēc bija ierakstīta norma 0,50 Ls t.sk. PVN, bet vajadzēja 0,50 Ls plus PVN. Parakstot nezinājām, ka tas zem domes lēmuma, tādēļ tagad piekritām labojumiem, kam varētu nepiekrist, jo tas nemaina līguma būtību. No savas puses man tiešām liels lūgums, vai «Riekstiņa» līgumu var papildināt, un tad to varu parakstīt kopā ar Ogres 1.vsk līgumu. Raženu pirmdienu!

Aigars

P.S. Būšu sapulcē, tādēļ lūgums sūtīt epastu.»

Šīs vēstules tonis un izmantotā saziņas stilistika nepārprotami liecina, ka starp «Fazer Amica» valdes locekli Aigaru Kauguru un domes priekšsēdētāja vietnieci Vitu Pūķi pastāv kas vairāk nekā tikai iepirkuma procedūras organizētāja un viena potenciālā pretendenta attiecības. Šāds sarakstes veids ļauj izdarīt pieņēmumu, ka abu amatpersonu starpā valda daudz ciešākas attiecības – cik ciešas, un vai tās sasniedz arī naudisku attiecību līmeni, visticamāk, būtu jāpārbauda ar attiecīgu kompetenci apveltītām iestādēm, piemēram tam pašam KNAB.

Īpaši aktuāls šis jautājums šķiet pēdējo notikumu gaismā – arī 2013.gadā organizētajos iepirkumos, kurus no domes puses kūrēja labi zināmā Vita Pūķe, uzvaru guva tas pats vecais labais «Fazer Amica», tiesa šoreiz ar citu nosaukumu – «Baltic Restourants Service». Un vēl kāda mulsinoša detaļa – laikā, kad Ogrē izcēlās skandāls par salmonelozes izplatību bērnudārzos (saslima 41 bērns), toreizējā un pašreizējā ēdinātāja «Fazer Amica» intereses vecāku sapulcēs pārstāvēja neviens cits… kā Vita Pūķe. Sīkāku informāciju par šī nebijušā skandāla apstākļiem lasiet portālā «pietiek.com».

Pauls Treimanis, Ogrenet

Foto no Ogrenet arhīva