Pirmklasnieku reģistrācija Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadā

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» noskaidroja, ka Lielvārdes novada pašvaldībā topošos pirmklasniekus jau reģistrē kopš 16.janvāra, Ķeguma novada pašvaldībā – kopš 20.janvāra, bet Ikšķiles novadā bērnu reģistrācija skolas gaitām sāksies nākamnedēļ – 1.februārī.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecākiem vai aizbildņiem jāierodas izraudzītās skolas kancelejā, kur jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti un jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts (Ikšķilē jāuzrāda oriģināls). Reģistrācijas laikā tiek aizpildīta iesnieguma veidlapa, iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts. Ikšķiles novada pašvaldībā jau uzreiz jāiesniedz arī bērna fotogrāfija (3 x 4, skolēna apliecībai). Katrā pašvaldībā ir noteikts savs termiņš, līdz kuram vecākiem vai aizbildņiem izvēlētās skolas kancelejā būs jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.