Plāno draudzēties ar afgāņiem

[ A+ ] /[ A- ]

Latviešu karavīri savā bāzes vietā Farjabas provincē pie Maimanas pilsētas.

Ogres novada pašvaldībai ir sadarbības partneri vairākās Eiropas valstīs – Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā, Francijā, Ukrainā un Moldovā. Jau tuvākajā nākotnē, iespējams, sadarbības partneru un draugu pulkam varētu pievienoties Meimanes pilsēta Āzijas valstī Afganistanā.

Vakar, 14.oktobrī, Ogres novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti lēma par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Ogres novada pašvaldību un Meimanes pilsētas pašvaldību Afganistānā. Novada pašvaldība ir saņēmusi LR Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandiera Raimonda Graubes vēstuli, kurā izteikta pateicība Ogres novada pašvaldībai un domes priekšsēdētāja vietniekam Egilam Helmanim par ieguldījumu labdarības projekta īstenošanā – organizējot ziedojumu vākšanu (rakstāmpiederumus, burtnīcas u.c. skolai nepieciešamās lietas) Meimanes pilsētas skolu bērniem, kā arī saziedoto mantu nogādāšanā uz Meimanu.

Kā norādīts NBD komandiera vēstulē, šobrīd Meimanes pilsētā ir dislocēta skaitliski lielākā Latvijas nacionālā kontingenta karavīru daļa. «Šāda veida projekti uzlabo vietējās pašvaldības vadītāju un iedzīvotāju attieksmi pret latviešu karavīriem kopumā,» teikts vēstulē.

Sadraudzība varētu notikt gan starp abu pašvaldību politiķiem, iestādēm, uzņēmējiem, sabiedrības pārstāvjiem, gan nevalstiskajām organizācijām. Ja sadarbības līguma ietvaros tiks organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, katra puse pati segs savus ceļa izdevumus, savukārt uzņemošā puse finansēs viesu uzturēšanos. Atbildot uz jautājumu par iespējamo izdevumu apjomu no pašvaldības budžeta, domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs skaidroja, ka līdz šim visa darbība balstījusies tikai uz brīvprātīgiem ziedojumiem, ka ne šī, ne nākamā gada budžetā nekādi uzdevumi saistībā ar sadraudzības līgumu nav paredzēti. Transportēšanas izdevumus, kā skaidroja E. Bartkevičs, segs Aizsardzības ministrija.

Galīgo lēmumus paredzēts pieņemt domes sēdē pēc nedēļas.

Afgāņu bērni darbu iepazīst kopš mazotnes.

Egils Helmanis kopā ar domubiedriem saziedotās kancelejas preces paši nogādāja adresātam, jo vēlējās būt pārliecināti, ka tās nonāk īstajās rokās.

Farjabas provinces meiteņu skolas audzēknes ar pateicību uzņem sūtījumu no Latvijas.

Egila Helmaņa foto