Plāno noteikt ierobežojumus Ogres pilsētas kapos

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības Komunālā nodaļa ir sagatavojusi un iesniegusi domes deputātiem izskatīšanai jaunu saistošo noteikumu projektu par apbedīšanas ierobežojumiem Ogres pilsētas kapos.

Kā informēja Komunālās nodaļas vadītāja Valentīna Jahimoviča, līdzšinējie saistošie noteikumi par Ogres pilsētas kapu apsaimniekošanu bija apstiprināti 2002. gadā. Pēc novada izveides tie vairs nav spēkā, turklāt tajos nebija noteikti apbedīšanas ierobežojumi. Ogres pilsētas kapos jaunu kapavietu ierīkošanas iespējas ar katru gadu samazinās, un pašvaldība risina jautājumu par kapu paplašināšanu. Taču šobrīd nav zināms, kad konkrēti varēs uzsākt jaunās kapu teritorijas iekārtošanu. V.Jahimoviča norādīja, ka Ogres novada pašvaldības īpašumā esošajos Ogres pilsētas kapos ir neliels brīvu vietu skaits apbedījumiem, tāpēc līdz kapsētu paplašināšanas jautājumu atrisināšanai nepieciešams ierobežot apbedīšanu šajos kapos.

Jaunie noteikumi paredz apbedīšanas ierobežojumus Ogres pilsētas kapos, nosakot, ka tajos drīkst apbedīt tikai personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ogres novada Ogres pilsētas administratīvā teritorija, bet citas personas – ar kapu pārziņa atļauju tikai jau ierīkotās kapavietās.

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāti minētos saistošos noteikumus akceptēja 14.aprīļa sēdē. Galīgais lēmums par to apstiprināšanu tiks pieņemts domes sēdē 21. aprīlī. Pēc tam saistošie noteikumi jāiesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.