Plāno rekultivēt izgāztuvi «Ķilupe»

[ A+ ] /[ A- ]

Vakar, 21. oktobrī, Ogres novada domes sēdē deputāti lēma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu izgāztuves «Ķilupe» rekultivācijai.

Rekultivācijas kopējās attiecināmās izmaksas paredzētas Ls 1 908 986. Kohēzijas fonda līdzfinansējums (85 %) – Ls 1622 638. Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots arī Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums, kam 2011. un 2012. gada budžetā būtu jāparedz Ls 286 347 (15 %).

Projekta mērķis ir rekultivēt normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvi «Ķilupe» un pēc rekultivācijas darbiem apzaļumot teritoriju, samazinot izgāztuves negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Izgāztuve «Ķilupe» darbojās no 1982. līdz 2005. gadam, tās kopējā teritorija – 3,3 ha. Tās esamība atstāj negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, radot kaitīgas vielas un piesārņojot apkārtesošās teritorijas. Lai to novērstu, ir nepieciešams veikt izgāztuves rekultivāciju, papildus ierīkojot infiltrāta savākšanas infrastruktūru un infiltrāta dīķa izveidi. Līdz ar izgāztuves rekultivācijas darbiem jāveic arī gāzes savākšanas cauruļvadu iegulde un iegūtās gāzes caur gāzes savākšanas infrastruktūru likvidēs gāzes sadedzināšanas iekārtā.

Rekultivējot Ogres novada atkritumu izgāztuvi «Ķilupe», tiks samazināta kaitīgo vielu nokļūšana apkārtējā teritorijā, līdz ar to arī gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana, jo būs nodrošināta infiltrāta savākšana. Izgāztuves teritorija tiks sakopta un apzaļumota.