Plāno uzlabot ūdensapgādi Ciemupē

[ A+ ] /[ A- ]

Vakar, 13. janvārī, Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pļavnieks ziņoja deputātiem par ieceri uzlabot ūdenssaimniecību Ciemupē, piedaloties konkursā Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai, un par nepieciešamo pašvaldības finansiālo atbalstu projekta realizēšanai.

Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA «PROFIN» ir izstrādājusi tehniski ekonomisko pamatojumu šim ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam. Kā informē P.Pļavnieks, ūdensapgādes sistēma Ciemupē izbūvēta pagājušā gadsimta 70-tajos gados, kanalizācijas notekūdeņu sistēma – 80-to gadu vidū. Visas iekārtas ir novecojušas un vairs nespēj nodrošināt kvalitatīvu darbību.

Projekta realizēšanai nepieciešami Ls 428 676, lielāko finansējuma daļu – Ls 298 668 – plānots piesaistīt no Eiropas Reģionu attīstības fonda. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldībai būs jānodrošina finansējums Ls 130 008 apmērā. Galīgo lēmumu par atbalstu šim projektam deputāti pieņems domes sēdē 20. janvārī.

Šajā projektā paredzēts izbūvēt jaunu artēzisko urbumu un iekonservēt esošo, izbūvēt dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, rekonstruēt ūdenstorni un ūdensvadu 1875 m garumā, kā arī paplašināt ūdensapgādes tīklus, izbūvējot jaunus 790 m garumā. Projekta ietvaros paredzēta notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas un esošā spiedvada rekonstrukcija, kā arī kanalizācijas tīklu paplašināšana (2905 m).

Ja projekta pieteikums tiks apstiprināts un tā realizēšanai pašvaldība saņems ERAF finansējumu, tad 2011.gadā jāizstrādā tehniskais projekts, savukārt 2012.gadā Ciemupes ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts varētu tikt realizēts, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.