Pārmaiņas Madlienas sociālā dienesta darbā

[ A+ ] /[ A- ]

Šoruden mainījies Madlienas sociālā dienesta sastāvs un ir dalīti veicamie darba pienākumi.

Madlienas sociālā dienesta vadītāja Inese Bergmane- Behmane informē, ka sociālās darbinieces Gunitas Bombānes vietā darbu uzsāka sociālā darbiniece Laura Rudzgaile. Par sociālās palīdzības organizatori sāka strādāt Ramona Ļeščišina. Šādas izmaiņas nodrošināja iespēju sociālās palīdzības (pabalstu) sniegšanu nodalīt no sociālo pakalpojumu sniegšanas. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? Pie sociālās palīdzības organizatorēm Aijas Žurēvičas un Ramonas Ļeščišinas jāvēršas tad, ja ir nepieciešama ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, izziņai medicīnas pakalpojumu atlaidēm vai pabalstiem. Sociālās palīdzības organizatores vienojas ar klientiem par līdzdarbību un kontrolē līdzdarbības pienākumu izpildi, kā arī ievada datus datorprogrammā, veidojot uzskaiti par sociālā dienesta klientiem un sagatavo pārskatus par sociālās palīdzības sniegšanu.

Ja cilvēkiem nepieciešami sociālie pakalpojumi, vai ir radušās kādas problēmas, pēc padoma jāvēršas pie sociālajām darbiniecēm – Ineses Bergmanes-Behmanes, Lauras Rudzgailes un Ineses Dišereites. Kādus sarežģījumus risina sociālais darbinieks? Piemēram: grūtības bērnu audzināšanā; nespēja tikt galā ar pašaprūpi vai mājas darbiem īslaicīgas slimības laikā vai funkcionālu traucējumu dēļ; alkohola atkarība; vardarbība ģimenē vai piedzīvota vardarbība ārpus ģimenes; nepieciešama konsultācija uzturlīdzekļu piedziņas jautājumos utt.

Ne vienmēr par sociālā darbinieka klientu iedzīvotāji kļūst brīvprātīgi. Sociālajam darbiniekam ir pienākums atsaukties sociālajā dienestā ienākušai informācijai par nelabvēlīgu situāciju kādā ģimenē vai kādai konkrētai personai no skolas, ģimenes ārstiem, slimnīcām, kaimiņiem, policijas. Sociālais darbinieks strādā ar ģimenēm arī gadījumos, kad vecākiem atņemtas bērnu aprūpes tiesības un bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā arī bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Sociālā dienestā darbiniekiem ir sadalītas apkalpojamās zonas. Madlienas iedzīvotājiem palīdzēs sociālās palīdzības organizatore Aija Žurēviča un sociālā darbiniece Inese Bergmane-Behmane, strādājot ar ģimenēm un bērniem, bet sociālā darbiniece Inese Dišereite – ar pieaugušām personām. Ķeipenē iedzīvotājus apkalpos sociālās palīdzības organizatore Ramona Ļeščišina un sociālā darbiniece Laura Rudzgaile. Krapes pagastā strādās sociālās palīdzības organizatore Aija Žurēviča un sociālā darbiniece Inese Dišereite.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki. Pirmdienās Krapē (no pulksten 9 līdz 14) – Aija Žurēviča un Inese Dišereite; otrdienās, ceturtdienās Madlienā (no 9 līdz 12 un no 13 līdz 16) – Aija Žurēviča un Inese Bergmane-Behmane; bet trešdienās (no 9 līdz 12 un no 13 līdz 16) – Inese Dišereite. Otrdienās, ceturtdienās Ķeipenē (no 9 līdz 14) – Ramona Ļeščišina un Laura Rudzgaile. Sociālā dienesta sēdes notiek katru piektdienu. Darbinieki labprāt uzklausīs iedzīvotāju atsauksmes par sociālā dienesta darbu. Saziņas tālruņi: Madlienā 65055154, Ķeipenē 65020819, bezmaksas tālrunis 80204203 (darbdienās no pulksten 8 līdz 12), mobilais tālrunis 28652707.

Ņemot vērā plānoto viena sociālā dienesta izveidošanu Ogres novadā no 2011.gada, izmaiņas Madlienas sociālā dienesta darbā varētu turpināties.