Publiskai apspriedei nodod Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas ieceres projektu

[ A+ ] /[ A- ]

Ar Ogres novada būvvaldes šā gada 14. februāra sēdes lēmumu «Par būvniecības ieceres materiālu nodošanu publiskajai apspriešanai» no 24. februāra līdz 23. martam publiskai apspriešanai nodoti Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas Ogrē būvniecības ieceres materiāli. Projektētājs ir Rīgas uzņēmums «A VIDE».

Būvniecības ieceres informatīvos materiālus un projekta skices var apskatīt Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, 4. stāvā, foajē pie Ogres būvvaldes no šā gada 24. februāra līdz 23. martam pašvaldības darba laikā. Būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta Ogres novada pašvaldības sēžu zālē 14. martā pulksten17. Atsauksmes par būvniecības ieceri var iesniegt Ogres novada būvvaldē (tālrunis: 650 71175, e – pasts: būvvalde@ogresnovads.lv) līdz šā gada 23. martam (ieskaitot). Atsauksmju žurnāls pieejams būvvaldē pie sekretāres. Publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšana paredzēta19. aprīlī Ogres novada domes sēdē. Par publiskās apspriešanas atbildīgo amatpersonu norīkota Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes vadītāja Maija Rinka.