Radošā sāncensībā tiekas jaunie mākslinieki

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres Valsts ģimnāzijā aizvadīta Ogres novada vizuālās mākslas olimpiāde «Augu stilizācija».

Jaunos purvīšus un skulmes profesionāli iejūtīgi vērtēja Ogres Mākslas skolas pedagoģes Signe Kraukle, Astra Rubene un Elīna Umule.

5.-6.klašu grupā sevi apliecināja 20 talanti. 1.vietu dalīja Emīlija Viļuma un Alise Keita Driviniece no Ogres sākumskolas (skolotāja Sandra Latvele). 2.vietā ierindojās Monta Štauere, Ogres 1.vidusskola (Vita Beikerte), 3.v. – Liene Grava, Suntažu vidusskola (Linda Jēkabsone), Justīne Stāvus un Annija Avota, Ogres sākumskola (S.Latvele).

7.-8.klašu grupā (19) 1.vietā – Evelīna Laizāne, Ieva Sarksņa no Ogres Valsts ģimnāzijas (Sanita Nikitenko) un Katrīna Jesikena, Ogres 1.vidusskola (V.Beikerte). 2.v. – Annija Antropova, Suntažu vidusskola (L.Jēkabsone), 3.v. – Sintija Kapteine, Ogres 1.vidusskola (V.Beikerte). Atzinību nopelnīja Ksenija Izotova, Jaunogres vidusskola (Irina Solovjova) un Elīna Krastiņa, Ogres 1.vidusskola (V.Beikerte).

9.-12.klašu grupā (14) 1.v. iekrāsoja Samanta Deguna, Suntažu vidusskola (L.Jēkabsone) un Viktorija Geida, Ogres Valsts ģimnāzija (S.Nikitenko). 2.v. – Viktorija Setkovska, Jaunogres vidusskola (I.Solovjova) un Keitija Elīza Sūna, Suntažu vidusskola (L.Jēkabsone). 3.v. – Mirdza Marija Strelkova, Taurupes pamatskola (Ineta Frēliha) un Jevgeņijs Sokolovs, Ogres Valsts ģimnāzija (S.Nikitenko).

Atzinību ieguva Līga Latvele no Ogres 1.vidusskolas (V.Beikerte).

Uldis Prancāns