Reinis Saulītis un Andris Eglītis pelna mazāk, Raimonds Graudiņš – vairāk

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» noslēdz iepazīšanos ar Lielvārdes novada pašvaldības domes deputātu valsts amatpersonu deklarācijām. Šoreiz – Reiņa Saulīša, Andra Eglīša un Raimonda Graudiņa ienākumi un mantiskais stāvoklis.

Reinis Saulītis, veterinārārsts

Deputāta R.Saulīša pamatnodarbošanās saistīta ar veterināriju – viņam šajā jomā ir privātprakse, kā arī trīs amati: Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļrīgas pārvaldes pilnvarotais veterinārārsts, SIA «Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca» veterinārārsts un Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes loceklis un sertifikācijas komisijas loceklis. Par deputāta pienākumu pildīšanu R.Saulītis pērn saņēma 1931 latu (par 240 latiem mazāk kā 2010.gadā). Ienākumi no saimnieciskās darbības – 1095 lati, alga Latvijas Veterinārārstu biedrībā – 800 latu, alga SIA «Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca» – 4088 lati. Vēl 72 latus R.Saulītis saņēma no Latvijas Autoru apvienības kā mantojumu. R.Saulīša kopējie ienākumi 2011.gadā bija 7987 lati (par 778 latiem mazāk kā gadu iepriekš). Deputātam kopīpašumā ar dzīvesbiedri pieder zeme un māja Jumpravas pagastā. Transporta līdzekļu, kā arī deklarējamu naudas uzkrājumu, aizdevumu vai parādsaistību R.Saulītim nav.

Andris Eglītis, pamatskolas direktors

Lēdmanes pamatskolas direktors Andris Eglītis pagājušajā gadā nopelnīja 11 138 latus (par 537 latiem mazāk kā 2010.gadā). No nekustamiem īpašumiem viņam pieder zeme Lēdmanes pagastā. Deputāta īpašumā ir viens transporta līdzeklis – 1995.gadā ražota vieglā automašīna «Audi A4», kas iegādāta aizpagājušajā gadā. Deklarējamu naudas uzkrājumu, aizdevumu un parādsaistību A.Eglītim nav. Pie informācijas par citiem faktiem, kas, pēc deklarācijas iesniedzēja domām, attiecas uz viņa mantisko stāvokli, deputāts norādījis: kā ienākumu par noguldījumu bankā saņēmis 6,23 latus, lai gan tam domāta sava sadaļa – «Visi pārskata periodā gūtie ienākumi».

Raimonds Graudiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks

Deputāts R.Graudiņš pagājušajā gadā mainījis savu pamatnodarbošanos, no Valsts akciju sabiedrības «Latvijas dzelzceļš» biznesa analītiķa kļūstot par SIA «Stockholm School of Economics in Riga» valdes locekli, kā arī administratīvo un finanšu locekli. Vēl R.Graudiņš ir Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas valdes priekšsēdētājs, bet, ja salīdzina ar 2010.gadu, vairs nestrādā par Ķeguma vīru vokālā ansambļa «Magnēts» vadītāju. Lielvārdes novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja vietnieks 2011.gadā nopelnīja 3280 latus (par 750 latiem vairāk kā 2010.gadā). Abās pamatdarbavietās (bijušajā un tagadējā) kopā algā saņemti 16 578 lati. Vēl R.Graudiņa budžetu pērn papildināja honorārs (70 latu) no SIA «Baltic education centre», pabalsts (45 lati) no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī pieci santīmi, ko viņam procentos par noguldījumu izmaksājusi kredītiestāde. Kopējie deputāta ienākumi 2011.gadā bija 19 974 lati (par 4498 latiem lielāki kā gadu iepriekš).

R.Graudiņam kopīpašumā ar māti pieder nekustamais īpašums Lielvārdē, kas 2010.gadā bija deklarēts kā privātmāja ar zemi, bet pagājušajā gadā kā būve. Transporta līdzekļu, deklarējamu naudas uzkrājumu un aizdevumu deputātam nav, bet ir ievērojamas kredītsaistības – 136 814 eiro un 4596 latu apmērā. Savu kredītu eiro R.Graudiņš atmaksā jau ne pirmo gadu, piemēram, pērn tas samazinājās par 2333 eiro. Toties parādsaistības latos deputāts uzņēmies tieši 2011.gadā. Ja kredīts latos būtu ņemts vienā piegājienā, tas būtu jādeklarē kā darījums, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Tā kā tas nav izdarīts, atliek domāt, ka nauda aizņemta pa daļām.