Reorganizēs Ogres novada sociālos dienestus

[ A+ ] /[ A- ]

Ar nākamā gada 1. janvāri tiks reorganizēti Ogres novada sociālie dienesti – šādu lēmumu Ogres novada dome pieņēma vakar, 21. oktobrī.

Reorganizējot Ogres, Madlienas, Suntažu, Taurupes sociālo dienestu, plānots izveidot jaunu iestādi – Ogres novada sociālais dienests. Reorganizācijas mērķis ir optimizēt, uzlabot sociālo dienestu darbu.

Ogres novada sociālais dienests nodrošinās sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamatdzīves vietu reģistrējušas Ogres novada administratīvajā teritorijā. Sociālajā dienestā klientu apkalpošanu nodrošinās Ogres sociālais centrs (Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts), Suntažu sociālais centrs (Suntažu un Lauberes pagasts), Madlienas sociālais centrs (Madlienas, Ķeipenes un Krapes pagasts), kā arī Taurupes sociālais centrs (Taurupes, Mazozolu un Meņģeles pagasts).

Sociālā dienesta struktūru veidos sociālā dienesta vadītājs, sociālie centri novadā (Ogres sociālais centrs, kura darbību nodrošinās sociālās palīdzības nodaļa, atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa; Madlienas sociālais centrs; Suntažu sociālais centrs; Taurupes sociālais centrs), sociālo pakalpojumu struktūrvienības (krīzes centrs «Laipas» vardarbībā cietušajiem bērniem; ģimenes atbalsta dienas centrs; dienas centrs «Saime» cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām; jaunatnes veselības centrs), Administrēšanas un informācijas nodaļa, Saimniecības nodaļa.

Ogres sociālā dienesta vadītāja Inta Auziņa skaidro, ka reorganizācijas procesā tiks izveidota Administrēšanas un informācijas nodaļa. Nodaļas darbinieki veiks to, ko šobrīd paveic viens cilvēks – dienesta vadītāja, piesaistot speciālistus. Nodaļas darbinieki informēs iedzīvotājus par pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sfēru Ogres novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, pašvaldības mājas lapā, plašsaziņas līdzekļos; nodrošinās sociālā dienesta datu vākšanu, apstrādi, analīzi, statistikas uzskaiti; nodrošinās sociālā dienesta dokumentu apriti; nodrošinās sociālā dienesta dokumentu uzkrāšanu, izmantošanu un saglabāšanu līdz nodošanai arhīvā; nodrošinās sociālā dienesta personāla vadību un darbinieku apmācību; nodrošinās sociālā dienesta projektu vadību un iepirkumus, kā arī sociālā dienesta sociālo centru darba koordināciju, konsultēs sociālā dienesta darbiniekus par juridiskajiem jautājumiem un nodrošinās dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.