Rīgas HES ūdenslīmeni pazeminās tikai septembrī

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība saņēmusi informāciju no AS «Latvenergo» par to, ka šogad Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdenslīmenis tiks pazemināts tikai rudenī un uz trim dienām – no 6. līdz 8.septembrim.

Ūdens līmeņa pazemināšana nepieciešama, lai apsekotu Ķeguma HES pēcjoslas, lejas bjefa balstu un atbalstsienas, kā arī Rīgas HES būvju apsekošanai ūdenskrātuves mainīgā ūdens līmeņa zonā. Informācijā norādītājā periodā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdens līmeni nolaistu līdz paredzētajai atzīmei, bet pēc tam atjaunotu līdz normālam darba režīma līmenim. Darbu veikšanai AS «Latvenergo» pazeminās ūdens līmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 16,25 m (LAS), kas ir par 0,90 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni (17,15 m) HES normālas ekspluatācijas laikā.

AS «Latvenergo» cer uz situācijas izpratni pašvaldībā un lūdz informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu ūdenskrātuvē, kā arī aicina ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai un citām tamlīdzīgām aktivitātēm.