Satiksmes ministrija Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē iegādāsies zemi

[ A+ ] /[ A- ]

Lai realizētu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projektu, Satiksmes ministrija (SM) Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadā iegādāsies vairākus zemes gabalus par kopējo summu 95,3 tūkstoši latu, informē SM sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Svikliņa.

Minēto zemes gabalu īpašnieki ir piekrituši pārdot valstij īpašumus par taisnīgu atlīdzību, kas noteikta, pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumu. Līdz ar to pēc zemes gabalu iegādes tie tiks ierakstīti zemesgrāmatā uz SM vārda. Izdevumi, kas saistīti ar zemes vienību pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no valsts budžeta apakšprogrammas «Kohēzijas fonda finansētie ierobežotās atlases VAS «Latvijas Valsts ceļi» realizētie projekti (2007 – 2013)» projekta «E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība» īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Rekonstrukcijas projekta gaitā paredzēts izbūvēt divlīmeņu krustojumus, kas atvieglos un padarīs drošāku transporta kustību pa šoseju.