Satversmes tiesa sākusi skatīt ikšķiliešu iebildumus pret ATR

[ A+ ] /[ A- ]

Satversmes tiesa sākusi skatīt ikšķiliešu iebildumus pret ATR

Ritvars Raits

13.janvārī Satversmes tiesa (ST) attālinātā sēdē sāka skatīt pirmo lietu par administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Pirmajā prasībā apvienoti Limbažu un Ikšķiles novada pašvaldību iebildumi, kas savā ziņā ir diametrāli pretēji. Ja ikšķilieši protestē pret Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta iekļaušanu jaunveidojamajā Ogres novadā, tad limbažnieki negrib piekrist Skultes pagasta atdalīšanai no viņu novada administratīvās teritorijas.

Ikšķiles novada pašvaldības dome apstrīd to, ka reformas rezultātā līdzšinējais Ikšķiles novads tiek apvienots ar Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadiem, izveidojot jauno Ogres novadu. Ikšķiliešus tiesā pārstāv zvērināts advokāts Matīss Šķiņķis, kurš norādīja, ka reformas nepieciešamība un piedāvātais administratīvā iedalījuma modelis neesot pietiekami pamatots, Saeima neesot definējusi reformas mērķus un kritērijus, turklāt likuma pieņemšanas laikā neesot notikušas atbilstošas konsultācijas ar pašvaldību. M.Šķiņķis pirmās tiesas sēdes laikā pauda arī tādus argumentus, kas varēja raisīt neizpratni. Piemēram, viņam bija bildumi pret Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas gaitu Saeimā, kas notika attālināti. Kad Satversmes tiesas tiesneši Matīsam Šķiņķim jautāja, vai viņš neiebilst arī pret to, ka tiesas sēde notiek attālināti, Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvis atbildēja, ka neiebilstot gan. Šķiņķa uzskatā neesot bijis pareizi, ka bijušais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs, kurš šobrīd ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bija ievēlēts par Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētāju. Tas esot pretēji varas dalīšanas principiem, bet komisijas sastāvs ticis izveidots, pārkāpjot publisko tiesību normas, kas prasot ievērot proporcionālo tiesību principu. Visabsurdākais ikšķiliešu apgalvojums bija par to, ka viņiem neesot nekādu garantiju, ka Ikšķilē pēc pievienošanās Ogres novadam tiks nodrošināti komunālie pakalpojumi – ūdens, kanalizācija, apkure u.tml.

Jāsaka, ka ikšķiliešu argumenti bija gluži pretēji Limbažu novada pašvaldības domes pārstāvja zvērināta advokāta Arta Stuckas paustajam, kurš Satversmes tiesai uzsvēra, ka Skultes pagasta atdalīšana no Limbažu novada var samazināt pašvaldības iespējas pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Piemēram, lai ar ES atbalstu izbūvētu baseinu, ir jābūt noteiktam iedzīvotāju skaitam.

Kopumā Satversmes tiesā pašlaik ir ierosinātas 19 ar ATR saistītas lietas. Pirmo lietu skata viss Satversmes tiesas sastāvs. Tiesas sēdes vadītāja ir ST priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši – Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs.

Pagaidām nav zināms, cik ilgi varētu turpināties tiesāšanās, izskatot ikšķiliešu un limbažnieku prasības. Otrā sēde paredzēta 20.janvārī, kad uzklausīs pieaicinātās personas, tad sekos tiesas debates un replikas. Sākotnēji bija plānots, ka pirmā lietas izskatīšanai pietiks ar četrām sēdēm. Satversmes tiesas likumā noteiktajos gadījumos līdz sprieduma pasludināšanai tiesvedību lietā var arī izbeigt, bet nolēmums tai jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc pēdējās tiesas sēdes.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!