Senioru deju kolektīvam «Suncele» – pirmie 30

[ A+ ] /[ A- ]

Dubultais, lieliskais astoņnieks!

Dubultais, lieliskais astoņnieks!

6.februārī Suntažu senioru deju kolektīvs «Suncele», piedaloties vēl 10 draudzīgiem deju kolektīviem, Suntažu kultūras namā ar skaistu koncertpriekšnesumu radoši atzīmēs savas pastāvēšanas visnotaļ jauneklīgos 30 gadus.

SDK «Suncele» radās 1986.gadā, kad mainījās toreizējā vidējās paaudzes deju kolektīva sastāvs. Noteikti jāuzteic jaunā ansambļa izveides «vaininieki». Astoņus gadus Suntažu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvā dejoja Herta un Imants Ivanovi, sešus gadus – Juris Kampa. Viņi bija pirmie, kuriem radās doma par senioru deju kolektīva veidošanu. Pirmajā sezonā uz skatuves kāpa 11 sievas un deviņi vīri. Kolektīva pirmā vadītāja bija Biruta Rode, koncertmeistare – Aija Zandberga. Tālākos gados dejotāju virsvadību uzņēmās Daiga Saleniece (tagad Sosnore), koncertmeistars – Armands Andževs. Vēlāk kolektīva priekšgalā bija Jānis Silickis, koncertmeistare Inita Andževa. Jāņa darbības laikā «Suncele» sadraudzējās ar daudziem Latvijas līdziniekiem – deju mūzas Terpsihoras pielūdzējiem. Koncertdzīve ritēja ļoti aktīvi. J.Silickis bija daudzu deju horeogrāfs; viņa iestudētās dejas tika izpildītas arī senioru Deju svētkos. Pēc J.Silicka aiziešanas mūžībā kolektīva vadīšanu pārņēma Zigrīda Silicka, koncertmeistare – Inita Andževa. Zigrīda ar dejotājiem strādāja septiņus gadus. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku gadā ar kolektīvu sāka strādāt Aiga Jermaka un koncertmeistars Armands Andževs.

 

Par «Sunceles» jaunāko ikdienu

Turpina A.Jermaka: «Šobrīd «Suncelē» soļu un kustību rakstus vērpj 16 dejotāji – astoņas sievas un tikpat vīru. Kopš 20.gadsimta deviņdesmitajiem gadiem kolektīvā danco Biruta un Jānis Rukmaņi, Iveta un Modris Grišāni, Ausma un Aivars Gavrilovi. Šie trīs pāri joprojām ir «Sunceles» sirds un dvēsele. Pēc padoma vispirms vēršos pie viņiem, jo pieredzējušo kolēģu viedoklis man vienmēr bijis ļoti svarīgs. Apbrīnoju viņu pacietību un uzņēmību tik ilgu gadu garumā darbadienu vakaros nākt uz kultūras namu. Kolektīvā dejo vēl viens precēts pāris – Viktorija un Vladimirs Dorofejenkovi, savukārt Jānis Kuželenko jau nosvinējis 70 gadu šūpuļa svētkus.

Uzsākot sezonu, vispirms iestudējam tās dejas, kas sirdī tuvākās. Parasti tās ir enerģiskāka rakstura, atraktīvākas, jo suncelieši – atraktīvi cilvēki, lieli joku plēsēji. Nav mēģinājuma, kurā neesam no sirds izsmējušies. Protams, tiek iestudētas dejas, kuras būs jāizpilda Ogres apriņķa deju kolektīvu svētkos, valsts nozīmes pasākumos. Piemēram, pagājušā sezonā Madonā notika Senioru deju svētki, kuros skatītāju vērtējumam sniedzām trīs dejas. Šajā sezonā mūsu Ogres apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja Iluta Mistre piedāvāja ieteicamo repertuāru, bet skatē mēs varam izvēlēties savas dejas. Nākamajā sezonā būs jāsāk apgūt XVI Deju svētku repertuārs. Pirms diviem gadiem, pateicoties horeogrāfei Skaidrītei Andževai, «Suncele» ar deju «Jautrais stūris» piedalījās Jaunrades deju konkursā Valmierā. Šo deju mēs izpildīsim arī 6.februāra jubilejas koncertā. Tāpat savu pirmo 30 gadu svētku vakarā dejosim repertuāru, kas rādīts dažādos pasākumos pēdējo trīs gadu laikā. Izpildīsim arī deju «Vēderiņš burkšķ» kopā ar mazbērniem. Koncerta noslēgumā būs deju popūrijs, kurā sniegsim deviņu deju fragmentus no «Sunceles» senāko gadu iestudējumiem. Iekļāvām aizsaulē aizgājušā vadītāja Jāņa Silicka deju «Lustīga dzīvošana» un «Pirmā valša» fragmentus, godinot viņa piemiņu. Popūrija beigās izdejosim «Kāsīts tup namiņā» sadaļu. Kāpēc to? Tāpēc, ka divi sakrustoti kāši aplūkojami arī «Sunceles» logo…

 

Mūsu kolektīva mēģinājumi risinās otrdienas vakaros un svētdienās. No vīru puses vienmēr tiekam samīļotas un sabučotas – tik liels ir atkal tikšanās prieks… Protams, radošo mēģinājumu procesā gadās viedokļu sadursmes, pārpratumi – bez grūtībām jau šajā dzīvē neiztikt.

Mūs gandarī tas, ka vienmēr jūtamies kā kolektīvs, ar kuru «deju karos» jārēķinās citiem senioru deju kolektīviem. Tie Ogres apriņķī allaž bijuši spēcīgi. Pagājušā sezonā visi nopelnīja 1.pakāpes diplomu. Gadā, kad es sāku vadīt «Sunceli», tā ieguva Augstāko pakāpi un tiesības piedalīties labāko Latvijas deju kolektīvu koncertā Ķīpsalas hallē, kurā piedalījās arī bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.»

 

Tradīcijas un ģimeniski pārsteigumi

«Suncelei» ir ļoti daudz draugu kolektīvu visā Latvijā; pirms vairākiem gadiem suncelieši draudzējās arī ar deju kopu no Igaunijas. Nav iespējams sezonas laikā atsaukties uz visiem ielūgumiem, jo koncerti «pārklājas». 30 gadu jubilejas vakarā ielūgti 10 dvēseliski tuvākie draugu kolektīvi, ar kuriem nostiprinājusies cieša sasaite.

Jauka «Sunceles» tradīcija ir apsveikt vienam otru dzimšanas un vārda dienās; apaļās jubilejās dejotāji tiek «īpašāk» sumināti.

Ar smaidu atceras A. Jermaka: «Man pagājušā vasarā palika apaļi 40. Mums notika mēģinājums estrādē. Pēkšņi visi sāka kliegt, ka degot kaut kas… Es sākumā apjuku, nekā nesapratu, dejotāji skrēja saliņas virzienā, kas bija aiz estrādes. Galu galā izrādījās, ka manējie iekūruši mazu ugunskuru, uz kura uztupināts katls, kurā «piededzis» ēdiens. Man, kā jau VUGD darbiniecei ( pērn vēl strādāju VUGD Vidzemes reģionā, Valmierā par dispečeri) nācās dzēst… Bija «jāielec» ugunsdzēsēju tērpā, zābakos, jāuzliek ķivere, jābūt pilnā ekipējumā, kā pienākas… Protams, nekad to nebiju darījusi – manus dejotājus ne pa jokam sasmīdināja drudžainie centieni. Klupdama, krizdama skrēju  uz upīti ar ūdens pudeli rokās, kurā jāiepilda ūdens un ar to jānodzēš ugunskurs. Nezināju, ka ugunsdzēsēju forma ir tik smaga… Pēc tam, protams, sekoja puķes, visa laba vēlējumi, bučas. Nekad neaizmirsīšu šo sveicienu no saviem dejotājiem. Paldies viņiem par pārsteigumu – tāda iepriekšēja sagatavošanās, konspirācija…»

 

Sirsnīgs paldies kolektīva atbalstītājiem un labvēļiem

SDK noteikti vēlas pateikt sirsnīgu paldies cilvēkiem, bez kuriem «Sunceles» ikdienas gaitas nebūtu iespējamas. Vislielākais suminājums Suntažu kultūras nama vadītājai Dzidrai Sproģei, viņa dara visu, lai pagasta ļaudīm būtu vēlme nākt uz kultūras namu. Viņa ir cilvēks, kurš rada mājas sajūtu tik lielā ēkā, paspēj visu izdarīt. Ciemiņi vienmēr tiek pacienāti ar kafiju un cepumiem, jo «cilvēki taču braukuši no tālienes, ceļā pavadījuši vairākas stundas».

Visiem kolektīviem kultūras namā tiek šūdināti jauni tērpi. Uzsākot sezonu, visi tiekas sezonas atklāšanas pasākumā, kurā izskan veltījuma koncerts. Katru gadu tas ir pārsteigums, neviens pašdarbnieks nezina, kas uzstāsies šajā reizē. Atmiņā visvairāk palikušas Liepājas «Atštaukas» un NBS štāba orķestris.

Liels paldies arī māksliniekam Andrim Lindem. Vizuālie noformējumi kultūras namā, vidusskolā, mazie mākslas darbi – ielūgumi, pateicības raksti, afišas ir viņa darināti. Un, protams, foto, video arhīvs, kurā var atrast katru notikumu, kas Suntažos fiksēts jau kopš kolhoza gadiem.

Tāpat paldies koncertmeistaram Armandam Andževam – nekas viņam nav neiespējams. Cilvēks ar «zelta rokām», skrienošs, ļoti darbīgs, nekad neatteiks palīdzēt; skolā neatsverams «saimnieks». Un, protams, pateicība Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ronim, kurš atbalsta pašdarbniekus finansiāli. Kolektīvu izbraukumi – degviela, transports – viss tiek nodrošināts. Paldies čaklajiem kultūras nama darbiniekiem – Zigrīdai, Selgai, Jāzepam, Marijai, Brigitai. Visi viņi strādā, lai radošajiem cilvēkiem būtu iespēja nākt uz savām «otrajām mājām», justies gaidītiem, mīlētiem un vajadzīgiem!

Uldis Prancāns

 

Foto no personiskā arhīva