Sieviešu biedrība «Jadara» aicina jauniešus būt aktīviem

[ A+ ] /[ A- ]

Birzgales pagastā kopš 2013.gada darbojas sieviešu biedrība «Jadara», kura par vienu no saviem mērķiem izvirzījusi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Novembrī plānots rīkot vairākas jauniešu grupu tikšanās «Nestāvi malā!», lai rosinātu jauniešus būt aktīviem – radīt un īstenot savas idejas. 13. un 14.novembrī Birzgales pamatskolas ēdnīcā un mājturības klasē notiks radošā darbnīca «Kūku cepšana».