Sirmā Krapes pamatskola ieguvusi jaunu un staltu kaimiņieni

[ A+ ] /[ A- ]

15.janvārī pulksten 17 Krapē, tajā pašā vietā, kur 1949.gadā skolotāju Račiņa un Medulāja vadībā tika ierīkots sporta laukums, atklāta moderni aprīkota, mūsdienīga sporta halle.

 

To, protams, varēs izmantot ne tikai pamatskolas audzēkņi, bet arī citi pagasta iedzīvotāji.

2009. gadā Krapes pagasta padome startēja divos apjomīgos projektos. Viens no tiem bija ilgi lolotas sporta zāles projekta izstrāde un būvniecība pie Krapes pamatskolas.

Projekta īstenošanā izmantota nauda, ko Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija piešķīra Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei.

Būvniecības darbus sešu mēnešu laikā kvalitatīvi veica SIA «RRKP Būve», turklāt bija ļoti pretimnākoša, par 50 000 latu samazinot līgumā paredzēto summu. Kopējās Krapes sporta zāles celtniecības izmaksas lēstas 470 000 latu apmērā. 

Pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore piezīmē, ka 2010. gada sākumā parāds firmai SIA «RRKP Būve» ir 220 000 latu un tiek meklēti risinājumi, kā samaksāt visus rēķinus.

Svinīgajā halles atklāšanas laikā netrūka uzrunu, sulīgu apdziedāšanas dziesmu, muzikāli dejisku uzstāšanos, apsveikumu no tuviem un tāliem ciemiņiem. Simbolisko lentu pārgrieza Inese Sandore un SIA «RRKP Būve» pārstāvis Aigars Kalniņš. Klātesošos iepriecināja ķekatnieki, jauno vingrotāju uzceltā piramīda (tās arhitekte – enerģiskā sporta skolotāja Rita Pučekaite) un nez no kurienes ieklīdušie senie romieši: Lonija Pušmucāne, Olita Rudzīte un lāpnesis Arvīds Bogdāns. Pasākuma oficiālajā daļā Krapes pamatskolas pedagoģe Judīte Hmeļņicka nolasīja skolas 1951.gada absolventa LLU asociētā profesora Jāņa Kaktiņa apsveikuma vārdus.

Liels paldies pozitīva celtniecības lēmuma pieņemšanā jāteic toreizējiem Krapes pagasta deputātiem Dzintārijai Ločmelei, Initai Makarovai, Valentīnai Stikutei, Jānim Baltačam, Jānim Hmeļņickim, Ritvaram Caunītim un, protams, Krapes pagasta padomes priekšsēdētājai (šobrīd pārvaldes vadītājai) Inesei Sandorei un pamatskolas direktorei Ritai Kiršholcei. Pirmskolas un sākumskolas mazie dejotāji savu uzstāšanos veltīja Hipotēku bankai, kas knīpām un knauķiem dāvājusi gultiņas pusdienu atpūtas sapņiem. Krapiešus sumināja arī viesi no Ogres: Edvīns Bartkevičs, Jānis Petrovičs, Egils Helmanis, Airisa Lepere un Dzirkstīte Žindiga, kā arī kolēģi no Skrīveriem, Madlienas, Meņģeles, Lēdmanes, Taurupes un daudzi citi.

Otro vakara daļu komandēja mūziķis Ainārs Ašaks. Lai piepildās ķekatnieku vēlējumi! Nama saimniecei tika dāvāti daiļrunīgi metenīša ziedi. Pēc auga kāta, ziedu kupluma, lapiņu skaita un pumpuru daudzuma spriežot, Krapes sporta zālei paredzams bagāts, ilgs un uzvarām vainagots mūžs.

Nu sirmajai Krapes pamatskolai dzīvesprieku un veselību papildinās jaunākā māsa – mūsdienu prasībām atbilstoša sporta zāle

Svētku gaisotni spilgtināja pēkšņie viesi no senās Romas – Meņģeles pamatskolas direktore Olita Rudzīte (no kreisās), Taurupes vidusskolas sporta skolotājs Arvīds Bogdāns un direktore Lonija Pušmucāne

Simboliska skolēnu celtā piramīda liek domāt par halles saules mūžu

Foto no personiskā arhīva