Skatuves runas oratori – Gabriels, Nadīna un Annija

[ A+ ] /[ A- ]

Mīļš foto uzvarētāju albumam... Nadīna Rutka (no kreisās), Gabriels Jaucis, Annija Čiščakova.

30.martā Ogres Kultūras centrā risinājās ikgadējais Skatuves runas konkurss vairākās vecuma grupās. Jauno skatuves mākslinieku netrūka – pavisam piedalījās vesels pussimts oratoru, kuriem mājas darbā nācās apgūt divus priekšlasījumus.

Žūrijā strādāja Ogres novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes izglītības metodiķe Guna Pūpēde, Ogres Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ance Āmane (abas soģes vērtēja jaunākās grupas), Latvijas Nacionālā teātra režisors un aktieris, Ogres Tautas teātra režisors Jānis Kaijaks, kā arī skolu teātru patronese, pedagoģe Kristīne Lauzuma (vērtēja vecākās grupas pārstāvjus). Pasākumu vadīja Ogres Kultūras centra kultūras darba speciāliste Dace Ādamsone un viņas palīdzes, konferansjē – Madara un Žanete.

Uzstāšanās kritēriju vidū galvenie bija – domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, kā arī repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte). Priekšnesumā nebija vēlams lietot attēlojošus, ilustratīvus žestus.

Pēc dienas pirmās uzstāšanās uz finālu, norunāt otro dzejoli vai prozas fragmentu tika aicināti Dana Feigina, Nellija Spūle, Gabriels Jaucis, Annija Karīna Norberte (1.-3.klašu grupa); Ance Bužere, Paula Steprāne, Jānis Liepa, Darja Goļenkova, Valērija Karpova (4.-6.); Adelīna Nikitenko, Marta Zālīte, Katrīna Anna Ozoliņa, Stefānija Toma (7.-9.); Nadīna Rutka, Annija Čiščakova, Kristiāna Švanka, Artūrs Pučeks, Liene Riekstiņa, Maija Roddate, Linda Bukša, Evita Strode (10.-12.).

Pārliecinoši visvairāk jaunie skatuves mākslinieki skandēja šā gada apaļās jubilejas dzejnieces Māras Zālītes vārsmas.

Apkopojot žūrijas iespaidus, J. Kaijaks vispirms izteica nožēlu, ka laureāti un uzvarētāji nevar būt visi, ieguvēji gan. Piedalīšanās šādā pasākumā ir noderīga pieredze, kas palīdzēs tikt galā ar dzīves pārbaudījumiem. Protams, profesionālajā ziņā ir kur piestrādāt. Konkursa finālistu vidū bija pirmās uzstāšanās favorīti, un otrādi. Dažkārt pievīla repertuāra izvēle, gadījās vienam izpildītājam abi lasījumi vienā emocionālajā tonalitātē. Interesantāk ir, ja mākslinieks prot parādīt vairākas šķautnes.

I pakāpes diplomu un tiesības startēt nākamajā konkursa posmā sev nodrošināja skolotājas Indras Tilakas audzēkņi – Ogres sākumskolas pārstāvis Gabriels Jaucis (2.klase), kā arī Ogres Valsts ģimnāzistes Nadīna Rutka (11.kl.) un Annija Čiščakova (10.kl.). Uzvarētāji bija gandarīti, bet skolotāja Indra smaidot piekodināja – nu būs jāmācās vēl cītīgāk. Skatuves runai ir pietiekami daudz būtisku nianšu.

Ulda Prancāna foto