Skolas auglis arī šajā mācību gadā

[ A+ ] /[ A- ]

Arī šajā mācību gadā tiks īstenota programma «Skolas auglis». Izglītības iestādes varēja pieteikt savu līdzdalību Lauku atbalsta dienestā (LAD) līdz 15. septembrim.

Izvērtējot pozitīvo pieredzi, Zemkopības ministrija (ZM) ierosināja Eiropas Komisiju (EK) palielināt Latvijai garantēto Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējuma aploksni 2011./2012. mācību gadam par 70 procentiem, dodot iespēju bezmaksas augļus un dārzeņus saņemt ne tikai 1.-6.klašu skolēniem (tāpat kā aizvadītajā mācību gadā), bet arī skolēniem, kuri mācās 7.-9. klasē.

Svaigu augļu (āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes) un dārzeņu (burkāni, kāposti, kāļi, kolrābji) vai to asortu izdale skolēniem sāksies novembrī.

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 kilometriem.

Programmas atbalstam var pieteikties produktu ražotāji, arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), kā arī pašvaldības un izglītības iestādes. Tāpat pieteikties aicināti saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolēnu ēdināšanu.

Šogad tika uzklausīta augļu, dārzeņu ražotāju, kā arī izglītības iestāžu vēlme samazināt produktu izdali no piecām uz trim reizēm nedēļā.

Šajā mācību gadā skolām ir vienkāršoti nosacījumi izdalīto produktu uzskaitei. Sagatavojot mēneša pārskatu par skolēniem izdalītajiem produktiem, turpmāk nebūs jānorāda izdalīto porciju skaits pa dienām, bet gan šajā mācību gadā izdalīto porciju skaits pa nedēļām. Galvenais nosacījums, lai izdalīto porciju skaits ir atbilstošs skolēnu skaitam, kas sareizināts ar izdales reizēm mācību nedēļā.

Patīkami, ka veselīgajai programmai netrūkst atbalstītāju. Pavisam «Skolas auglim» līdz 15.septembrim pieteikušās 655 izglītības iestādes visā Latvijā. Arī 24 Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada skolas.

LAD informē, ka Ogres novadā programmu atbalsta Ogres 1.vidusskola (kārtīgu vitamīnu devu uzņems 794 skolēni), Ogres pamatskola (505), Jaunogres vidusskola (438), Ogres Valsts ģimnāzija (230), Suntažu vidusskola (174), Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs (69), Madlienas vidusskola (183), Madlienas vidusskolas Krapes filiāle (53), Ogresgala pamatskola (151), Ķeipenes pamatskola (101), Lauberes pamatskola (62), Taurupes vidusskola (50), Taurupes vidusskolas Meņģeles filiāle (44) un Mazozolu filiāle (41). Ikšķiles novadā – Ikšķiles vidusskola (526). Ķeguma novadā – Ķeguma komercnovirziena vidusskola (269) un Rembates filiāle (18), Birzgales pamatskola (97). Lielvārdes novadā – Edgara Kauliņa vidusskola (376), Lielvārdes pamatskola (258), Jumpravas vidusskola (153), Jumpravas speciālā internātpamatskola (36) un tās Ogres filiāle ((10), Lēdmanes pamatskola (104).