Sniegs materiālo palīdzību divām plūdos cietušajām ģimenēm

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 21.februāra sēdē deputāti nolēma akceptēt divu Ogresgala pagasta kooperatīvās dārzkopības sabiedrības (KDS) «Ogre» iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu piešķirt materiālo kompensāciju sakarā ar šā gada 2.janvārī notikušajiem Ogres upes plūdiem, kā dēļ cietuši iesniedzēju vienīgie mitekļi.

Vienā no īpašumiem plūdu rezultātā cietusi apkures sistēma, kā arī ūdens sabojājis tonnu kurināmo granulu, mājas inventāru un izskalojis mitekļa pamatus. Turklāt, kā norāda palīdzības lūdzēja, šis ir ģimenes vienīgais miteklis, bet, ņemot vērā to, ka Dārziņos plūdi gadu no gada atkārtojas, apdrošināšanas sabiedrības atsakās to apdrošināt. Līdzīga situācija ir arī otrā applūdušajā īpašumā – dzīvošana mājoklī nav iespējama, jo ir bojāta apkures sistēma, kurināmais, elektroinstalācijas, iekšējā apdare un daļa iedzīves.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam, kā arī Ogres novada Saistošajiem noteikumiem Nr.6/2012 «Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā» deputāti nolēma katrai no iepriekšminētajām ģimenēm izmaksāt ārkārtas pabalstu 150 latu apmērā.