Stārķa baltajā ēnā dzeja gaiši dzīvo 60 gadus

[ A+ ] /[ A- ]

Ulda Prancāna foto Jānis Arvīds Plaudis vada dzejas meistarstundu Ogres novada literāri radošās biedrības «Sirdsdoma» dalībniekiem.

Stārķa baltajā ēnā dzeja gaiši dzīvo 60 gadus

Uldis Prancāns

 

Šogad apgādā «Jumava» nākusi klajā Jāņa Arvīda Plauža dzejoļu izlase «Stārķa baltā ēna».

Grāmatas autors dzimis 1942.gadā Dzērbenes pagastā skolotāju ģimenē. Beidzis Rīgas 1.vidusskolu, LVU Vēstures un filololoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. Bijis bērnu bibliotēkas vadītājs, korektors, veicis gida pienākumus ceļojumu un ekskursiju birojā, strādājis preses izdevumos «Elpa», «Jaunā Balss», «Nacionālā Neatkarība»; joprojām darbojas pārnovadu laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem». Regulāri publicējies kopš 1960.gada.

J.A.Plaudis raksta ne tikai dzeju (izdoti dzejoļu krājumi «Prieks», «Starp aprīli un pērkonlietu», «Smilšu graudi»), bet arī tūrisma ceļvežus; tāpat viņa kontā dažādi populārzinātniski materiāli par dziedniecību, arheoloģiju, vēsturi, politiku. Bijis autors un līdzautors ap 50 dažādiem izdevumiem, piemēram, veidojis tūrisma ceļvežus «Vidzemes jūrmala», «Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dzīves un darba vietas», «Ceļvedis pa Latviju», «Ceļvedis pa teiksmu pilīm», «Sakrālā Latvija», Latvijas zemes dziedinošais spēks». Sarakstījis grāmatas «Dīvainā tēvzeme», «Slavenību rokraksti», «Nogrimusī Eiropa» u.c. Sastādījis krājumu «Latvijas izcilākie dziednieki un gaišreģi». Periodikā publicējis īsos stāstus, dzejoļus, tulkojumus, atdzejojumus, literatūrkritikas, rakstus par dziedniecību, grafoloģiju u.c. Daudzveidīgās aizraušanās un nodarbes radušas atbalsi jaunajā dzejas izlasē «Stārķa baltā ēna». Pats autors par šo grāmatu saka: «Manā dzīvē tā ir īpaša. Tajā sakopota dzeja, kas rakstīta 60 gadu garumā, padomju laikā nepublicēta, bet būtībā ir kā veltījums atdzimstošajai Latvijai.» Novēlējums lasītājiem: «Atcerēsimies Atmodas ideālus!»

 

Dzimtene viena; bez viņas tu neesi nekas…

Krājums sadalīts astoņās nodaļās ar atbilstošas tematikas dzejoļiem. Pirmo nodaļu «Manas dzimtenes smagnējā vienkāršība» ievada stingrā ticībā un pārliecībā pausta atziņa: «Dzērves pulcējas baros. / Miglā ezeri garo. / Mēness šūpojas ass. / Viena ir saule arvienu. / Arī Dzimtene viena. / Arī Dzimtene viena. / Bez viņas tu neesi nekas.»

Turpinājumā autors uzsver: «Nedz kristīgās, nedz Krišnas dziesmas Svētās, / Nedz Bībeles, nedz ēģiptiešu Raksts, / Man nešalc dvēselē ar tādu spēku / Kā mūsu tautas maigā Jāņu nakts.»

Tāpat kā O.Vācietim, arī J.A. Plaudim vistuvākā – tikai un vienīgi Latvijas teritorijā plūstošā Gauja: «Visas Latvijas liegākā upe; / Aiziet gadi un saprotu es, / Kādēļ, skalojot mālainos krastus, / Tādu dīvainu skaistumu dves,- / Tu jau atvaru atvariem pāri / Manas dzimtenes atspulgus nes.»

Dabas tēlos ietvertas filosofiskas domas un atziņas dominē nākamajās krājuma nodaļās «Vēl jau vēji ir maigi» un «Stārķa baltā ēna».

 

Visu rakstu lasiet 30.oktobra „OVV”.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!