Starp Latvijas labākajiem erudītiem – arī taurupieši

[ A+ ] /[ A- ]

No kreisās: skolotāja Vanda Prancāne, Linards Razuvajevs, Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds, Amanda Zariņa, Kristīne Strazdiņa.

No kreisās: skolotāja Vanda Prancāne, Linards Razuvajevs, Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds, Amanda Zariņa, Kristīne Strazdiņa.

Latviešu valodas aģentūra jau trešo gadu rīkoja un janvāra sākumā izsludināja erudīcijas konkursu Latvijas skolēnu un skolu jauniešu komandām – 4.–9.klašu skolēniem. Tajā piedalījās un līdz tā finālam nokļuva arī Taurupes pamatskolas 6.klases komanda.

Konkursa mērķis ir sekmēt un radoši pilnveidot skolēnu latviešu valodas prasmi, papildināt zināšanas par Latviju un pasauli, izkopt sadarbības prasmes un sajusties piederīgiem Latvijai.

Konkurss notika četrās kārtās (katru mēnesi viena kārta) ar finālsacensībām Rīgā.

Konkursa pirmās kārtas jautājumi bija par Latvijā dzimušiem un pasaulē zināmiem cilvēkiem un viņu sasniegumiem literatūrā, mākslā, kultūrā.

Otrā kārta – latviešu dzejnieki bērniem, kurā bija jāmeklē bērnu dzejoļu autori, to nosaukumi, kā arī pašiem jāsacer radošs dzejoļu turpinājums.

Trešā kārta tika veltīta mākslai. Bez teorētiskajiem jautājumiem arī pašiem skolēniem nācās kļūt par jaunajiem māksliniekiem – bija jāizveido ilustrācija (zīmēta, veidota vai īstenota citā tehnikā) par latviešu mākslinieku izteikumiem, piemēram, «Ja kājas ir basas un aukstas, tad galva ātrāk strādā.» /Irbīte jeb Voldemārs Irbe/

Ceturtajā kārtā jāattēlo kādas atpazīstamas latviešu lugas fragments un jānofilmē.

Konkursā piedalījās 60 komandas no visas Latvijas. Izvērtējot pirmo četru kārtu rezultātus, uz finālu Rīgā 22.maijā tika aicinātas 12 labākās. Patiess prieks, ka starp lielo skolu dalībniekiem no Krāslavas, Rēzeknes, Daugavpils labāko vidū bija arī Taurupes pamatskolas 6.klases komanda ar savu audzinātāju Vandu Prancāni.

Finālā skolēniem bija erudīcijas tests par visdažādākajiem jautājumiem. Piemēram, kas ir fledermausis (sikspārnis), cik vidēji sver vilks (40 kg), kas ir «Bibliotēka nr1» (restorāns), kā tautā sauc kastaņu ziedus (kastaņu sveces) u.c..

Visi finālisti no konkursa rīkotājiem saņēma vērtīgas balvas – diplomus, zibatmiņas, pildspalvas, piezīmju blociņus un grāmatu «Jaunā eponīmu vārdnīca». Arī skolu bibliotēkām tika dāvinātas vairākas vērtīgas valodas aģentūrā izdotās grāmatas.

Uldis Prancāns

Foto no skolas arhīva