Steidzami meklē viesģimenes skolēniem no ārzemēm

[ A+ ] /[ A- ]

Jau augustā Latvijā ieradīsies viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2018./2019. mācību gadu, iepazītu Latvijas kultūru, apgūtu valodu un tradīcijas.

Lai nodrošinātu, ka ārvalstu skolēns Latvijā var dzīvot, mācīties un pilnvērtīgi šeit pavadīt savu mācību gadu, steidzami tiek meklētas viesģimenes. Daļai skolēnu ģimenes jau ir atrastas, taču vairāki skolēni no Taizemes, Beļģijas, Vācijas, Japānas un Itālijas joprojām gaida atsaucīgas ģimenes kā Rīgā, tā reģionos.

«Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Ģimenes tiek aicinātas pieteikties ne tikai no Rīgas, bet arī mazākiem Latvijas reģioniem, jo, kā rāda pieredze, daļa viesskolēnu labprāt izvēlas dzīvot mazākās Latvijas pilsētās, lai vairāk iepazītu latviešu kultūru un tradīcijas,» norāda ««AFS Latvija» Starpkultūru programmas» uzņemšanas koordinatore Ilze Liepiņa. Tāpat I.Liepiņa arī uzsver, ka kļūšana par viesģimeni ir ieguvums ikvienam ģimenes loceklim. Viesskolēniem ļoti patīk uzņemties starpkultūru vēstnieku lomu, iepazīstinot savus viesvecākus, jaunos brāļus un māsas ar pārstāvētās valsts paražām, tradīcijām un valsts svētkiem, kas sniedz plašas zināšanas kā ģimenes jaunākajām atvasēm, tā vecākiem.

Mācību apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze pasaulē liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojās cits pie cita.

Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas citiem pasaules iedzīvotājiem.

Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts mājas lapā https://afs.lv/viesskoleni2018/, kurā iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.

Zane Ieviņa