Stāstot par grāmatām, veicina bērnu lasītprieku

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres ģimnāzijas audzēkņi labprāt ieklausās «Zvaigzne ABC» apgāda darbinieču stāstītajā, kā arī paši iesaistās dažādos konkursos.

Apgādā «Zvaigzne ABC» šis gads aizrit ar devīzi «Latviešu autori bērniem», aicinot jaunos lasītājus pievērsties pašmāju autoru darbiem. Apgāda darbinieki regulāri viesojas grāmatnīcās dažādās Latvijas pilsētās, lai tiktos ar skolu audzēkņiem. Šo iespēju izmantoja arī Ogres 1.vidusskolas un Ogres ģimnāzijas skolēni.

Otrdien, 9.novembrī, uz tikšanos ar apgāda darbiniekiem bija ieradušies Ogres ģimnāzijas 7. – 9.klašu audzēkņi, kuri ir aktīvi «Bērnu žūrijas dalībnieki» un spēj atlicināt laiku ne vien datoram, bet arī grāmatu lasīšanai.

Uzzina, kā top grāmatas

Jaunieši bija patiesi pārsteigti, uzzinot, ka vienas grāmatas veidošanā nereti iesaistās 20 vai pat vairāk cilvēku – autors, redaktors, korektors, mākslinieks, datorievadītājs, maketētājs un tipogrāfijas darbinieki. Klātesošie uzzināja arī par nesen apgādā «Zvaigzne ABC» izdoto bērnu dzejas antoloģiju «Bērniem skaitāmi dzejoļi», kas būtu ļoti noderīga ikkatra skolas audzēkņa personiskajā bibliotēkā, jo tur atrodami dzejoļi it visām dzīves situācijām. Tāpat jaunieši ar interesi noklausījās fragmentus no Dainas Ozoliņas jaunās grāmatas «Atmasko direktori», ko zināmā mērā var pielīdzināt savulaik iecienītās Zentas Ērgles darbiem.

Vieni lasa labprāt, citus interesē grāmatas biezums

Tikšanās dalībnieki labprāt iesaistījās dažādos konkursos, piemēram, mēģināja pēc fotoattēliem atpazīt latviešu rakstniekus, vai, noklausoties literārā darba fragmentu, uzminēt tā autoru un grāmatas nosaukumu. Aktīvākie un precīzākie atbilžu autori saņēma dažādas piemiņas balvas. Pēc tikšanās grāmatnīcā Ogres ģimnāzijas 7.b klases audzēknes Elza un Ieva atzina, ka, neraugoties uz aizņemtību skolā un ārpusskolas nodarbībās, grāmatu lasīšanai laiku tomēr atlicina un šādas tikšanās ir ļoti interesantas. Meiteņu teikto apliecināja arī ģimnāzijas bibliotekāre Ingrīda Dārzniece: «Ir bērni, kas ģimenēs pieradināti lasīt un turpina šo tradīciju, bet, protams, ir arī tādi, kurus interesē tikai grāmatas biezums – jo plānāka, jo labāk. Tomēr kopumā  lasītprieks bērnos ir, un grāmatniecības nākotne nav apdraudēta. Lai arī tagad  pieejama e – bibliotēka, jaunieši labprātāk izvēlas lasīt  drukātās grāmatas.»

Astrīdu Lindgrēnu pieskaita latviešu autoriem…

Apgāda «Zvaigzne ABC» Skolu informācijas centra pārstāves Kristīne Kokina un Gita Andersone atzīst, ka interese par tikšanos ar apgāda darbiniekiem ir liela un grafiks sastādīts pat jau nākamā gada janvārim. «Bērnu zināšanas par latviešu autoriem ir ļoti dažādas. Sākumskolas klasēs daudz  atkarīgs no skolotāja.

Runājot par latviešu autoru darbiem, ļoti bieži min arī Astrīdu Lindgrēnu, kas, acīm redzot, bērniem kļuvusi ļoti tuva rakstniece. Pirms tikšanās ar Ogres ģimnāzijas audzēkņiem Ogres grāmatnīcā «Zvaigzne ABC» šodien paviesojās vēl trīs trešās klases no Ogres 1.vidusskolas. Apmeklēsim arī bērnudārzu, kur ar apgāda jaunumiem iepazīstināsim audzinātājas,» saka G.Andersone.

K.Kokina piebilst, ka vislabprātāk apgāda darbinieces tiekas ar sākumskolas audzēkņiem, jo viņi ir viszinātkārākie. Un, jo bērnā ātrāk tiek radīta interese par grāmatu lasīšanu, jo tā ir noturīgāka.

Tiem, kas vēlas tikties ar bērnu grāmatu autoriem, iepriekš jāpiesakās Ogres grāmatnīcā «Zvaigzne ABC», zvanot apgādam pa tālruni 67508517, vai rakstot uz e – pastu: sic@zvaigzne.lv.

Dzintras Dzenes foto