Suntažos un Taurupē vēl viens seminārs

[ A+ ] /[ A- ]

Suntažu kultūras namā 4.martā pulksten 14 sāksies seminārs meža īpašniekiem. Taurupes pagasta pārvaldes zālē šis pats seminārs notiks 8.martā pulksten 14.

Tā tēma – par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu; izmaiņas meža likumdošanā un ES atbalsts meža īpašniekiem.

Programmā: Svarīgas izmaiņas Meža likumā, kas skar meža un aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašniekus (lektore MKPC Sēlijas nodaļas vadītāja vietniece Jekaterīna Blaua).

Jauni meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi; iespējas legalizēt kokaudzes uz lauksaimniecības zemes – mežs vai plantāciju mežs? (J. Blaua).

Finansējums meža īpašniekiem: jaunaudžu kopšanai; instrumentu un aprīkojuma iegādei; mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai; meža atjaunošanai pēc vējgāzēm, sniegliecēm un ugunsgrēkiem (J. Blaua).