Svētki vietai, kur meklē un slīpē visdārgāko pērli

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājam Modrim Īvānam (no kreisās), bīskapam Guntaram Dimantam, evaņģēlistam Jānim Tolpežņikovam un draudzes priekšniekam Jānim Draulim ir patīkami dzirdēt labus vārdus no nule uz dzīvi Ogrē pārbraukušās trimdas latvietes Paulīnes Zalānes Vallenas.

Cēli baltās gladiolas vāzēs jau pie ieejas Ogres evaņģēliski luteriskajā baznīcā vēstī, ka dievnamam liela diena – 80.gadskārta.

«Iespējams, mūsu vidū ir kādi, kas šo baznīcu atceras vēl pavisam jaunu,» vispirms baznīcēnus no kanceles uzrunā bīskaps Guntars Dimants. «Ja atrastos kādi, kas šo dievnamu gribētu nojaukt un vietā uzbūvēt lielāku, gaišāku, skaistāku, lielākā daļa no jums sacītu: «Nē, to gan mēs negribam! Šī baznīca mums ir kļuvusi dārga, jo te mēs esam meklējuši un atraduši (varbūt ne līdz galam izpratuši) kādu lielu bagātību.»» Šo bagātību bīskaps G.Dimants salīdzina ar dārgu pērli, par kuru ir vērts atdot visas mantiskās vērtības.

Arī Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Modris Īvāns sarunu ar draudzi turpina par «mūsu pērlēm – vērtībām, ko ieraugām savā dzīvē». Uzsverot, ka vārdam «draudze» ir dziļa nozīme, viņš uzslavē savus baznīcēnus par prasmi pamanīt vienam otru un darboties kā vienotai komandai, kura sarūpējusi svētkus divu dienu garumā. «Man ir prieks, ka mēs, draudze, mācāmies būt komanda. Tas nav viegls uzdevums, bet man ir prieks, ka mēs to mācāmies,» vēlreiz uzsver M.Īvāns. («OVV» jau vēstīja, ka arī sestdien baznīcā norisinājās svētku pasākumi – svētbrīdis, lekcija par misionārismu, kuru vadīja mācītājs un misionārs, «Kristīgā radio» «Luterāņu stundas» vadītājs Rolands Eimanis un koncerts. Notika arī dažādas stafetes un viktorīnas.) Arī baznīcēni neviltoti atzīst, ka savā draudzē smeļas draudzību, mīlestību, vienotību, gaišumu un ticību.

Lielajos svētkos Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi sveica Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs (viņš arī šīs draudzes loceklis), pārstāvji no Suntažu evaņģēliski luteriskās draudzes, Sv.Meinarda Romas katoļu draudzes, SEB bankas, Ogres novada sociālās aprūpes centra un citām iestādēm. Sadraudzības mielasta laikā (pēc dievkalpojuma, kristībām un zelta kāzām savā baznīcā) ar laba vēlējumiem ieradās arī Sv.Meinarda Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Dzintars Laugalis un draudzes priekšniece Spodra Zirne.

Lielu mīlestību svētku pasākuma aurā ieauda vairāki individuālie sveicēji. Marta Riekstiņa (dzimusi Dimburgs) Ogres evaņģēliski luteriskai baznīcai 80 gadu jubilejā uzdāvināja 1865.gadā izdotu Bībeli. Viņa to mantojusi no vectēva Mārtiņa Dimburga (1844.-1931.). Pēc vectēva nāves Bībeli mantoja dēls – arī Mārtiņš Dimburgs (1880.-1973.), savukārt pēc tēva nāves to mantoja Marta Riekstiņa (dzimusi Dimburgs, 1926.gada 29.augustā Krāslavas rajona Ilūkstes apriņķa Kaplavas pagasta «Viesturos»). Otrā pasaules kara laikā 1944.gadā ģimene devās bēgļu gaitās uz Kurzemi, un Bībele ceļoja līdzi. 1947.gadā ģimene atgriezās dzimtas mājās Kaplavas pagasta «Viesturos», bet drīz vien pārcēlās uz Ogri pie brāļa Eduarda Dimburga, kur te nodzīvoja līdz mūža galam un atdusas Ogres kapos. Dimburgu ģimene visās paaudzēs bijusi un ir ļoti reliģioza, Bībeli sargādami un glabādami kā lielu dārgumu gan kara laikā, gan pēckara gados. Martas kundzes tuvākie cilvēki ir miruši. Šo dārgo mantojumu viņa nolēma uzdāvināt baznīcai svētkos, ar to arī sev pasniegdama jaukāko dāvanu 84 gadu dzimšanas dienā. Pēc tam Marta Riekstiņa, kura tagad dzīvo Rīgā, devās uz kapus svētkiem Ogres kapos, lai apraudzītu savus mīļos.

Savukārt Paulīne Zalāne Vallena pavisam nesen uz dzīvi Ogrē pārbraukusi no Denveres ASV. Laikrakstā izlasījusi par Ogres luterāņu dievnama jubileju, izsaukusi taksi un arī ieradusies uz svinībām. Paulīnes kundze atzīst, ka pati ir katoļticīgā, taču uz luterāņu baznīcu bieži gājusi līdzi vīram Eduardam. Arī viņa sveic ogrēniešus šajos skaistajos svētkos un atzīst, ka dievnamā sajutusi lielu gaišumu un dziļu ticību. (Vairāk par P.Zalāni Vallenu pastāstīsim kādā citā reizē – Dz.M.).

Pavisam Ogres evaņģēliski luteriskajā draudzē pašlaik ir pāri par 300 locekļu. «OVV» draudzei novēl, lai visdārgākās pērles meklētāju un slīpētāju pulks kuplo!

Marta Riekstiņa, kura pati todien iesoļoja savā 85. mūža gadā, bērnības draudzenes mazdēla Jāņa Mukāna pavadīta, draudzei lielajos svētkos dāvina dzimtas Bībeli, kura izdota 1865.gadā. To saņem mācītājs Modris Īvāns.

Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Modris Īvāns saņem Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča apsveikumu.

Dzintras Mozules foto