Tapuši jauni Ogres novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības noteikumi

[ A+ ] /[ A- ]

Tapuši jauni Ogres novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības noteikumi

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 13.februāra Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti skatīja jauno, papildināto Sabiedriskās kārtības noteikumu projektu, nolemjot to virzīt izskatīšanai 20.februāra Ogres novada domes sēdē. Pašvaldība cer, ka, iekļaujot tajos jaunas normas un palielinot sodu apmērus par to neievērošanu, efektīvāk tiks panākts vēlamais rezultāts sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 26.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt eiro.

Noteikumi novecojuši un neattur no soda

Šobrīd Sabiedrisko kārtību Ogres novada teritorijā, nosakot administratīvo atbildību par tās pārkāpumiem, regulē ne vien Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodekss, bet arī Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr.20/2010 «Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā», kas ir novecojuši, un tajos paredzētie sodi neattur pārkāpējus no atkārtotu pārkāpumu izdarīšanas, turklāt spēkā esošajos noteikumos iekļautas normas, kas noteiktas citos likumos vai noteikumos, tāpēc tās dzēšamas. Ņemts vērā arī tas, ka šā gada jūlijā stāsies spēkā jaunais Administratīvās atbildības likums un saistošo noteikumu normas iespēju robežās piemērotas jaunajam regulējumam.

Veicamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tāpēc sagatavots jauns saistošo noteikumu projekts, kurā iekļauti arī iedzīvotāju aptaujas laikā saņemtie ierosinājumi.

Jauno noteikumu projektā soda apmērs izteikts naudas vienībās, iekavās norādot eiro. Vadoties pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kur sods nosakāms eiro, bet, stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam, sods būs nosakāms naudas vienībās, kas ir pieci eiro, un izdodot lēmumu par soda piemērošanu, būs jānorāda gan naudas vienības, gan summa eiro.

Jaunie saistošie noteikumi kopumā paredz 24 aizliegumus.

Lūk, raksta turpmākie apakšvirsraksti:

* Īpašu uzmanību pievērsīs kārtībai bērnu rotaļu laukumos;

* Sodi kļūs bargāki;

* Sevišķa uzmanība pievērsta sabiedriskai kārtībai publiskos pasākumos;

* Pret pašvaldības īpašumu jāizturas saudzīgi!

Vairāk lasiet 18.februāra „OVV”!

Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē, kā arī pēc VARAM atzinuma saņemšanas un publicēšanas pašvaldības laikrakstā «Ogrēnietis» un Ogres novada pašvaldības mājas lapā.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!