Tiekas pārnovadu jaunie erudīti

[ A+ ] /[ A- ]

Odzienas pamatskolas pārstāvis saņem balvu no Meņģeles pamatskolas pedagoģēm Svetlanas Gžibovskas (no kreisās) un Vēsmas Bramanes.

Aizvadītajā nedēļā Meņģeles pamatskolā notika gadskārtējais starpskolu erudītu konkurss. Šī bija īpaša reize, jo Meņģeles pamatskolas direktores vietnieces mācību darbā Vēsmas Bramanes lolojumam apritēja pirmie 15 gadi.

Organizatoru lomā atkal Meņģeles pamatskola. Konkursā parasti piedalās piecas sešas apkārtējās skolas, kuras jau var uzskatīt par pastāvīgiem un uzticamiem partneriem. Pašos pirmsākumos erudīcijas spēlē startēja arī Madlienas vidusskola un Ķeipenes pamatskola, taču pēdējos gados regulāri dalībnieki ir Ogres novada Mazozolu pamatskola, Taurupes vidusskola, Aizkraukles novada Odzienas pamatskola, Kokneses novada Pērses pamatskola, Ērgļu novada Sausnējas pamatskola un Meņģeles pamatskola. Katru gadu konkursu organizē skola, kuras 8.klases komanda iepriekšējā gadā ir uzvarējusi.

Vairāk stāsta skolotāja V. Bramane: «Iesākumā konkurss tika organizēts arī 3.-4.klasēm, kā arī 6. un 7.klasēm, taču beigās esam palikuši pie astotklasniekiem, jo 9.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties daudzās novada olimpiādēs, taču mācības 8.klasē ir kā sagatavošanās posms skolēnu sekmīgākiem startiem turpmākajās novada olimpiādēs. Mājinieku komanda startē ārpus kārtas, taču savas zināšanas un prasmes viņi var salīdzināt ar pārējām komandām. Šajā pusapaļajā konkursa jubilejā pārliecinoši uzvarēja Odzienas pamatskolas komanda, pārējās skolu vienības startēja līdzīgi. 2.vietā ierindojās Taurupes vidusskolas «blice», bet 3.vietā – Pērses pamatskolēni un mājinieki.

Skolēniem ir interesanti ciemoties kaimiņu skolās, vērot, kas pie viņiem ir labāks, savādāks un kas nē. Konkursi parasti noslēdzas ar kopējām sporta aktivitātēm vai mūzikas pēcpusdienu. Arī Meņģelē virmoja kaislības tautasbumbā un jautrības stafetēs.»

Erudīcijas spēlē dalībnieki ciemojās vairākās stacijās, veicot gan teorētiskus, gan praktiskus uzdevumus. Skolēniem nācās atbildēt uz atšķirīgas grūtības pakāpes jautājumiem. To vidū – kas ir Kizilkums, Rubelhali un Taklamakans? Kādas ir ūdens sasalšanas un vārīšanās temperatūras? Zivs, kura vij ligzdas. Bija jāzina arī šādi jautājumi: kādā ūdenī liek vārīties makaronus; vai teikumā «Koks lūst» rakstāms s vai z burts; kuri mūziķi pārstāvēs Latviju «Jaunajā vilnī», kas tirgū ir oligopols u.c. Starp nopietniem jautājumiem bija arī atjautības uzdevumi, piemēram, cik vistas ir starp 15 gaiļiem?

Nākamā jauno erudītu tikšanās būs pēc gada Odzienā.

Foto no personiskā arhīva