Tīrāka un sakārtotāka vide Avotu ielas iedzīvotājiem

[ A+ ] /[ A- ]

Tīrāka un sakārtotāka vide Avotu ielas iedzīvotājiem

Aizvadītajā 2020.gadā Lielvārdes novadā tika izveidoti pirmie trīs atkritumu laukumi ar nojumēm. Lai apkārtni padarītu sakoptāku, kā arī atkritumu apsaimniekošanu – efektīvāku, šoreiz tie izvietoti Lielvārdē, Avotu ielas daudzdzīvokļu māju masīvā.

Tālākā nākotnē, ņemot vērā iedzīvotāju atsauksmes un ierosinājumus par Avotu ielas atkritumu apsaimniekošanu, šo projektu plānots izvērtēt realizēšanai arī citos daudzdzīvokļu māju rajonos.

«Rūpes par vides tīrību ir gan pašvaldības, gan arī iedzīvotāju interesēs – mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā novadā, kur atkritumi atrodas tikai tiem paredzētā vietā. Pateicoties šogad izveidotajām trīs atkritumu konteineru nojumēm – pie mājām Avotu ielā 8, Avotu ielā 6, kā arī Avotu ielā 7 – šī apkārtne ir daudz sakārtotāka un iedzīvotājiem ir arī atkritumu šķirošanas iespējas. Tāpat tagad atkritumu konteineriem var piekļūt tikai šo māju iemītnieki ar piekļuves kodu vai atslēgu, attiecīgi nepiederošas personas nevar neatļautās vietās izvest savus atkritumus, tādējādi dzīvojot uz citu māju iedzīvotāju rēķina,» norāda Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.

«Pirms atkritumu konteineru nojumju izveidošanas, Avotu ielas daudzdzīvokļu māju masīvā esošajos atkritumu laukumos nereti tika patvaļīgi izmesti gan sadzīves, gan dažādi lielgabarīta atkritumi, kas piesārņoja apkārtējo vidi un radīja nesakoptu skatu. Tādēļ bija nepieciešams organizēt nelikumīgi izmesto atkritumu savākšanu. Tagad, līdz ar atkritumu konteineru nojumju izveidošanu, SIA «Lielvārdes Remte» pretī katram atkritumu laukumam ir uzstādījusi videonovērošanas kameras ar tiešsaistes un video novērošanas ierakstu funkciju, tādējādi nodrošinot iespēju kontrolēt atkritumu plūsmu un nepieļaut patvaļīgu sadzīves un lielgabarīta atkritumu izmešanu. Kopš 2020.gada vasaras SIA «Lielvārdes Remte» sagatavojusi un Lielvārdes novada pašvaldības policijā iesniegusi piecus iesniegumus par administratīviem pārkāpumiem – neatļautu sadzīves vai lielgabarītu atkritumu izmešanu Avotu ielas teritorijā. Iesniegumi izskatīti Lielvārdes novada pašvaldības policijā un, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, administratīvo lietu materiāli lēmumu pieņemšanai nosūtīti Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo lietu komisijai. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka Lielvārdes novada pašvaldība izveidojusi un finansē šķiroto atkritumu savākšanas punktu Dravnieku ielā 19, Lielvārdē, kur bez maksas var atbrīvoties no šķirojamiem un lielgabarītu atkritumiem. Nepiesārņosim sev apkārt esošo teritoriju, saglabāsim tīru vidi, kā arī cienīsim viens otru un citu veikto darbu,» rosina Lielvārdes novada pašvaldības SIA «Lielvārdes Remte» valdes loceklis Andis Siliņš.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!