Trešais karš mūsu dvēselēs

[ A+ ] /[ A- ]

Sveicināti!

«Piedod savam ienaidniekam.»

«Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.»

Šie spārnotie aicinājumi nekur nav tik skaidri paziņoti kā kristietībā, pavēstot jaunu spirāli cilvēces evolūcijā. Tomēr kristietībai nepieder monopols.

Vai šāda sava tuvākā absolūta mīlestība un pilnīga piedošana domās, vārdos un darbos nenozīmē atteikšanos no dzīvības šai saulē? Jēzus Kristus ir dzīvs piemērs. Šādus sevis upurētājus jaunākos gadsimtos var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Katrā ziņā viņu ir mazāk par teroristiem, sākot ar Ziemeļīriju un beidzot ar Palestīnu.

Mīlestība un piedošana tiek pamīcīta zem kara mašīnas riteņiem. Sprāgstošais materiāls uzkrāts tik lielos daudzumos, ka desmitiem reižu spēj uzspridzināt zemeslodi un simtām reižu pārsniedz pašaizsardzību. Padomājiet, kuras nācijas visvairāk bruņojušās un kāds tām pasaules uzskats. Idejas ir deformējušās kā lielos, tā mazos mērogos. Latvijas Republikā – jau pašos sākumos. Nav jābrīnās, ka pirmais aicinājums uz mīlestību un piedošanu mūsu «lielajā» presē atskanēja, mainoties iekārtai. Tas nebija aicinājums piedot invalīdiem, pensionāriem un bezdarbniekiem, kuri vairs nespēja nomaksāt nodokļus un īri. Pats pirmais bija aicinājums piedot, nenodarīt pāri bijušās varas «varoņiem», kurus neviens tā arī negrasījās apdraudēt.

Trešais pasaules karš, ar kuru biedēja pseidopareģotāji, mainoties gadu tūkstotim, tā arī nav pa īstam iesācies. Ļaunuma potenciāls nav arī izkūpējis. Tas izlādējas sabiedrībā, politikā, krogos, tiesu zālēs, ģimenēs, pažobelēs. Ar aukstu nežēlību. Vai mums tas vajadzīgs? Vai tas ir risinājums? Vai sava tuvākā – ienaidnieka – tēlam būs mūžam dzīvot mūsu sirdīs, dvēselēs, veselībā? Būsim reālisti. Augstākie ideāli šai sabiedrībā ir mīts. Kā balodis tie slīd pāri cilvēku okeānam un neatrod drošu vietu, kur nolaisties. Būdami balti un nevainīgi, ideāli jau tiek uzskatīti par zaimiem. Bet cilvēki pēc tiem ilgojas, bieži vien neapzināti.

Varbūt darīsim vienkāršāk – pirms mīlēt savu ienaidnieku, iemācīsimies neienīst savus tuvākos.