Tuvojas noslēgumam projektēšanas darbi jaunajām Ogres NAI

[ A+ ] /[ A- ]

Attīrītie dūņu lauki.

Attīrītie dūņu lauki.

Ogres novada pašvaldības aģentūra «Mālkalne» informē, ka šobrīd projekta «Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta» ietvaros noslēgumam tuvojas projektēšanas darbi.

Tiek veikta būvlaukuma sagatavošana, un ir iztīrīta daļa no vecajiem dūņu laukumiem. Tuvākā laikā plānots saņemt būvatļauju un uzsākt būvniecības darbus.

Projekta ietvaros tiks izbūvētas trīs notekūdeņu attīrīšanas līnijas ar kopējo jaudu 5520 m3/diennaktī.

Projektu «Ogres ūdenssaimniecības attīstība, III kārta» realizē firma Per AArsleff A/S, kura uzvarēja LV Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Ogrē».

Pēc projekta beigām tiks nodrošināta ES un Latvijas normatīviem atbilstoša slāpekļa un fosfora attīrīšana, ko šobrīd avārijas stāvoklī esošās NAI nenodrošina. Tāpēc tika arī saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kas ir 85% no attiecināmajām izmaksām.

Pēc šī projekta beigām varēs uzskatīt, ka praktiski visa Ogres komunālā sistēma būs sakārtota, jo dzeramais ūdens tiek iegūts no saviem jauniem urbumiem, tiek attīrīts modernā atdzelžošanas stacijā, kā arī pilsētā ir izbūvēti ap 65 km jaunu centrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu. Ar jauno Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvēšanu galvenais būs padarīts.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība! Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Gundega Deģe, P/a «Mālkalne» sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Jāņa Zundes foto