Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanā paredzētas izmaiņas

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres komunikācijas» pārstāve Ineta Saviča informē, ka paredzētas izmaiņas ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanā privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām.

«Lai nodotu rādījumus, jāraksta e – pasts uz e- pasta adresi: info@ogreskomunikacijas.lv vai vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv. Juridiskās personas un privātmāju īpašnieki mājaslapā www.ogresnamsaimnieks.lv rādījumus nodot vairs nevar. Šī platforma paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem. Atgādinām, ka ūdens skaitītāju rādījumus var nodot līdz mēneša pēdējai dienai, sūtot elektroniski uz e –pastu, līdz mēneša 2. datumam.

P/A «Ogres komunikācijas» aicina izmantot iespēju komunālo pakalpojumu rēķinus saņemt elektroniski, kas ir bez maksas. Lai saņemtu rēķinu elektroniski, jāsūta pieteikums uz e – pasta adresi: info@ogreskomunikacijas.lv ar norādi «Rēķins e – pastā», jānorāda klienta numurs, dzīvojamā adrese un e –pasta adrese, uz kuru vēlams saņemt rēķinu,» skaidro I.Saviča.

Marta Poga