Uzlabos Ogresgala notekūdeņu attīrīšanas sistēmu

[ A+ ] /[ A- ]

Plānotais notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecības būvdarbu termiņš Ogresgalā – astoņi mēneši pēc līguma parakstīšanas 17. martā.

Pirmdien, 7. jūnijā, Ogres novada pašvaldības aģentūrā «Mālkalne» notika kārtējā ERAF projekta «Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā» darba grupas sanāksme.

Jau esam informējuši, ka Ogres novada pašvaldības aģentūrā «Mālkalne» ir noslēdzies iepirkuma konkurss notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecības būvdarbiem Ogresgalā. Plānotais būvdarbu termiņš pēc līguma parakstīšanas 17. martā ir astoņi mēneši.

Pagājušajā nedēļā būvnieki saskaņoja materiālus, kārtoja rakšanas atļaujas un uzsāka lietus kanalizācijas izbūvi. Šonedēļ paredzēts pabeigt lietus kanalizācijas izbūvi, uzsākt sadzīves kanalizācijas izbūvi, planēt būvlaukumu, bet nākamajā nedēļā stiegros un betonēs pamatus.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļu, Vides ministriju un Finanšu ministrijas centrālo finanšu līgumu aģentūru. Tas ļaus uzlabot sliktā stāvoklī esošo Ogresgala notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Darbus veiks SIA «Koger Vide», projekta darbus uzraudzīs SIA «Lakalme», kopējās projekta izmaksas ir Ls 228 754.

Gundegas Deģes foto