Uzņēmēji var pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

[ A+ ] /[ A- ]

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka darba devēji līdz 15.janvārim var pieteikties sev vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumā «Apmācība pie darba devēja».

Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst sešus mēnešus, tās laikā darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot par to dotāciju no NVA.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Pasākuma «Apmācība pie darba devēja» īstenošanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz 15.janvārim.

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja. Detalizētāka informācija par ESF projekta «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» pasākumu «Apmācība pie darba devēja», tā nosacījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā «Darba devējiem».

Agate Gavare