Uzstādīs centralizētu apgaismojuma vadības sistēmu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres pilsētas centrā plānots veikt izmaiņas ielu apgaismojuma vadības sistēmā.

SIA «Edan Elektro» valdes loceklis Andris Ruskuls informē, ka decembra trešajā nedēļā SIA «LED būve» uzsāks centralizētas GPRS ielu apgaismojuma vadības sistēmas uzstādīšanu pilsētas centrā. Pārogrē, Jaunogrē, Ogresgalā un Ciemupē šādu sistēmu varētu ierīkot nākamajā gadā. A. Ruskuls piebilst, ka šāda sistēma ierīkota jau vairākās pilsētās Latvijā, tostarp Rīgā, Jelgavā un Ventspilī, turklāt iekārtas izdevies iegādāties par daudz zemāku cenu. Plānots, ka darbi ilgs divas nedēļas, tiks nomainītas vadības sistēmas 20 apakšstacijās, kas šobrīd darbojas uz fotorelejiem. «Fotoreleju sistēmu nav iespējams pielāgot tā, lai apgaismojums iedegtos vienlaikus noteiktā laikā,» skaidro A. Ruskuls. «Jaunā iekārta apgaismojumu ļaus regulēt centralizēti, apgaismojums iedegsies visā pilsētā vienlaikus. Turklāt mēs varēsim operatīvāk atklāt bojājumus, jo uzreiz datorā redzēsim, kur kas nedarbojas. Iepriekš apgaismojums mēdza ieslēgties tad, kad ārā vēl bija gaišs un apgaismojums nebija nepieciešams. Turpmāk šādām problēmām vairs nevajadzētu būt. Jaunā sistēma ļaus arī «vadīt» ielu apgaismojuma kopēju vai daļēju ieslēgšanu un atslēgšanu no datora, kā arī pārlūkot elektroenerģijas patēriņu par jebkuru interesējošo laika posmu.»

Iespējams, ka jaunās iekārtas uzstādīšanas laikā varētu rasties ielu apgaismojuma traucējumi. Par šādām nepilnībām firma lūdz iedzīvotājus ziņot pa diennakts tālruni 26401217, savukārt dienas laikā no pulksten 9 līdz 17 pa tālruni 65020027.